Monthly Archives: marec 2021

História a múzeá počítačov

PUBLIKÁCIE O HISTÓRII POČÍTAČOV NA SLOVENSKU PUBLIKÁCIE O MÚZEU POČÍTAČOV PRI VS CSČ SAV ZAHRANIČNÉ MÚZEÁ A ZBIERKY POČÍTAČOV