Výpočtové stredisko SAV - Ústredný archív SAV

Fond ÚTK SAV - databáza dokumentov

 
Vedecký výskum | Vedecká výchova | Časopis CAI | Administratíva
 Číslo
 škatule
 Rok  Rok  Rok  Roky  Obsah  Téma  232 
V1 1954 0000 0000 1954 - 1958Výskum a vývoj měřící techniky, Ústav pro výskum motorových vozidel, Návrh analógového počítacieho stroja
V2 1958 1959 1960 0000 - 0000Použitie analógového počítača; Vlastné frekvencie zalomených hriadeľov; Záverečná správa úlohy "Regulácia otáčok naftového motora"AP
V3 1961 1962 0000 0000 - 0000Metódy analógového počítania, kmitanie ložísk motorov, lopatiek turbín, rotorov, ohnutých hriadelí - Výskumný ústav tepelnej techniky Praha...
V4 1961 1962 1963 0000 - 0000Automatizácia technologických procesov, teória riadenia a regulácie, Riešenie uloženia inkubátora v sanitke; Obsahuje aj F72/1961/119b,cAP
V5 1963 0000 0000 0000 - 0000Výskum dynamických vlastností uhlíkových materiálov - Ústav strojov a automatizácie SAV
V6 1963 1964 0000 0000 - 0000Výskum numerických metód pre samočinné počítače, Časovo-impulzná násobička, Pneumatické logické členy
V7 1964 1965 0000 0000 - 0000Návod na programovanie počítača ZRA-1, Časovo-impulzná násobička, Ovládanie dierovača diernej pásky a tlačiarne, Výskum rýchleho programového procesor...
V8 1965 1966 0000 0000 - 0000Pneumatický extremálny regulátor, Programovanie samočinného počítača, Výskum RPP, Katalytický reforming
V9 1966 1967 0000 0000 - 0000Výskum RPP, Tenké magnetické vrstvy, Aritmetická jednotka, Riadenie procesov
V10 1966 1967 0000 0000 - 0000Dynamika motora, Modely reformingu, Záverečná výskumná správa
V11 1967 0000 0000 0000 - 0000Tenké magnetické vrstvy, Jednotka styku s prostredím, Riadenie snímača diernej pásky
V12 1968 0000 0000 0000 - 0000Tenké magnetické vrstvy, Riadenie podniku DUSLO Šala, Úvodná štúdia Univ. riadiaceho poč. 3. generácie
V13 1968 0000 0000 0000 - 0000Minimálna verzia RPP, Stavebnica modulov RPP, Adaptívne a učiace sa systémy, Identifikácia sústav, Tenké mag. vrstvy
V14 1968 0000 0000 0000 - 0000Pneumatické regulátory, Modifikovaný súbor inštrukcií RPP, Mikroprogramová riadiaca jednotka
V15 1968 1969 0000 0000 - 0000Systém inštrukcií a registrov RPP, Impulzný generátor, Laboratórna funkčná vzorka RPP, Riadenie písacieho stroja
V16 1969 0000 0000 0000 - 0000Ovládací panel RPP, Autonómna spojovacia jednotka, Operačná logika RPP-16, Stavebnica modulov s IO
V17 1969 0000 0000 0000 - 0000Koncepcia programového vystrojenia RPP, Záverečná výskumná správa
V18 1969 0000 0000 0000 - 0000Riadenie pís. stroja a periférií,Operačná feritová pamäť, Automatické projektovanie RPP, Tenké mag. vrstvy
V19 1969 1971 0000 0000 - 0000Výskum RPP-16, Návrh riadiaceho počít. systému tretej generácieRPP, NGEN
V20 1969 1970 0000 0000 - 0000Riadenie dierovača DP-20 a snímača FS 1500, Rýchly kanál, Spolupráca SKLOUNION Teplice, TESLARPP
V21 1970 0000 0000 0000 - 0000Dynamika konvertorového procesu, Návrh veľkodoskovej verzia RPP, Aritmetické operácie, Katalóg modulov
V22 1971 0000 0000 0000 - 0000Štátna úloha P-04-561-079; Škatula obsahuje aj zväzok F2RPP
V23 1970 1971 0000 0000 - 0000Projektovanie vedení VVN, Fluidikové siete, Kanál blokových prenosov RPP-16, Spolupráca ÚSIP - Využitie RPP-16RPP, PLAN
V24 1971 0000 0000 0000 - 0000Jazyk GIER SAM, Prerušovací systém RPP-16, Základné propgramy RPP-16, Prepojenie JSEP-RPP, A/Č prevodníkRPP, ROB
V25 1971 0000 0000 0000 - 0000Prerušovací systém RPP-16, Techologický pult, Kanál jednoslovných prenosov, Vlastnosti počítačov 4. a vyšších generácií, Prepojenie RPP-RPP...RPP, NGEN
V26 1971 0000 0000 0000 - 0000Pripojenie mag. pásky k RPP, Opis inštrukcií RPP, Minimálna verzia RPP, Operačná feritová pamäť, Periférie RPP, Jednostka styku s prostredím...RPP
V27 1971 0000 0000 0000 - 0000Jednotka styku s prostredím, Rozšírenie prerušovacieho systému, Ladiaci systém, Semipermanentná pamäť, OFP 16K/18bRPP, PROG
V28 1971 0000 0000 0000 - 0000Knižnica programov RPP-16RPP, PROG
V29 1971 1972 0000 0000 - 0000Výkresy RPP-16, Zdroje RPP-16, Zadanie pre Konštruktu Trenčín, Metodika pre aplikáciu riadenia A1, Štruktúry počítačov -VÚT BrnoRPP, APLIK, NGEN
V30 1972 0000 0000 0000 - 0000VÚT Brno: Štruktúry počítačov -pokračovanie, Analógové vstupy do JSP, Mag. disková pamäť, Technoloogický pult, Zástavbová príručka,Tenkovrstvová matic...NGEN, RPP
V31 1972 0000 0000 0000 - 0000Tenkovrstvová pamäť deštruktívna, Definícia jazyka FORTRAN, Kanálové prepínače, A/Č prevodník, II. priebežná oponentúra RPP-16, Preuršovací systém...RPP, OP
V32 1972 0000 0000 0000 - 0000Konštrukta Trenčín RPP-16V, Testovacie programy, Realizácia prototypu RPP-16, Úvodný projekt RPP-16M, Štruktúry počítačov 4. a ďalších generácií...RPP, NGEN
V33 1971 1972 0000 0000 - 0000Konštrukta Trenčín: RPP-16V, VVL TESLA Orava v Žiline: Minipočítač RPP-16M, VÚT Brno: Budúci vývoj operačných systémv, Vývojové trendy logických obvo...RPP, PROG, IO
V34 1972 0000 0000 0000 - 0000Konštrukta Trenčín: Testery a zdroje, dokumentácia, VVL Žilina: Zdroje RPP-16S FV1, RPP-16M, ÚTK: Riad. jed. MPM-40, Systémová príručka RPP-16, Tušimi...RPP, APLIK
V35 1973 0000 0000 0000 - 0000SS-4 SMEP, RPP, RPPM, Aplikácie RPP,RPP-16 Program a metodika skúšok, Posudok Prof. Gvozdjaka, Štátna skúška prototypu RPP-16, Technické podmioenky RP...RUS, RPP
V36 1973 0000 0000 0000 - 0000Viacdimenzionálne štruktúry počítačových systémov štvrtej a ďalších generácií, Výskum RPP-16 - čiastková správaNGEN, RPP
V37 1973 0000 0000 0000 - 0000Malý operačný systém MOS 1, Programovanie MPP a JSP, Prepojovacia jednotka RPP-JSEP, OFP 16K/18, 2a1/2 D, Realizácia jazyka FORTRAN, Jazyk SAM, RPP, PROG
V38 1973 0000 0000 0000 - 0000Výskumný ústav energetický: Správa k 1. priebežnej oponentúre, TESLA Orava: Zdrojová sústava RPP-16S, JSP, VVL Žilina: Automatické testovanie dosiek ...RPP, OP
V39 1973 0000 0000 0000 - 0000Výskum počítačov 4. a ďalších generácií, VVL Žilina: RPP-16M, Konštrukta Trenčín: Modifikácia RPP-16, Tesla Lanškroun: Pamäti na TMV, USIP: Knižnica p...RPP, PROG
V40 1973 0000 0000 0000 - 0000USIP: Algoritmy v jazyku SAM, Knižnica programov, VVS OSN: Informačné systémy, Knštrukta TN: Pamäť 2 1/2D, ÚTK: Multiprogr. OS, Počítače 4. a vyšších ...RPP, PROG, NGEN
V41 1973 0000 0000 0000 - 0000Konštrukta TN: Modifikácia RPP-16, Technické podmienky pre RPP-16, Multiprogramový operačný systém MOS 2RPP, PROG
V42 1973 0000 0000 0000 - 0000Operačný systém pre RPP-16. Priebežná oponentúra hlavnej úlohy P-04-561-079.RPP, OP
V43 1973 0000 0000 0000 - 0000Operačný systém pre počítač RPP-16RPP
V44 1969 1973 0000 1969 - 1974Záverečná správa pre záverečnú oponentúru RPP 16, november 1973, oponentúra RPP-16 záznam, posudky 9.-10. 1. 1973RPP, OP
V45 1972 1973 0000 0000 - 0000Oponentúry etapy št. úlohy P-04-561-079, RPP
V46 1973 0000 0000 0000 - 0000Programy pre automatické testovanie veľkých dosiek. RPP-16S - výkresy; Škatuľa obsahuje aj zväzok F331RPP
V47 1973 0000 0000 0000 - 0000Univerzálny riadiaci počítačový systém RPP-16, program a metodika skúšok, Zákl. progr. vybavenie RPP-16; Škatuľa obsahuje aj zväzok F335 a F337...RPP, PROG, OP
V48 1973 1974 0000 0000 - 0000Oponentúry výskumnej etapy úlohy P-04-561-079.RPP, OP
V49 1974 0000 0000 0000 - 0000Konštrukta TN: Modifikácia RPP-16, ORGREZ Brno: Riadiaci počítač v ENOIII, ÚTK: Čiastkové správy RPP,16, A/Č prevodník, Typový systém riadenia proce...RPP, APLIK
V50 1974 0000 0000 0000 - 0000Prva časť F332: RPP-16S, Operačná feritová pamäť 68K/18, 2 1/2 D, výkresyRPP
V51 1974 1975 0000 0000 - 0000Škatuľa obsahuje druhú časť F332. RPP-16S, Operačná feritová pamäť 68K/18, 2 1/2 D, výkresy, Zasadnutia Rady hlavného konštruktéra SMEP v Moskve...RPP, SMEP, RUS
V52 1974 1975 0000 0000 - 0000Viacdimenzionálne štruktúry počítačových systémov 4. a vyšších generácií, Modelovanie a identifikácia dynamických sústavNGEN, RIAD
V53 1974 1975 0000 0000 - 0000Nepretržité napájanie RPP-16, Systém pre grafický výstup, Jazyk LISP pre TESLA 200, prednáška akademika Gluškova, Prekladač pre RPP,RPP, PROG, SMEP
V54 1975 0000 0000 0000 - 0000Teoretické základy počítačov 4. s ďalších generácií - Záv správa, Testovacie programy a metodika pre JSP/KJP a JSP/KBP, Diskové pamäteNGEN, RPP, PROG
V55 1975 0000 0000 0000 - 0000Rozšírenie prekladača RPP-16, Metodika testovania JSP, VÚT Brno: Teória operačných systémov, Počítačové systémy a terminálové sieteRPP, PROG
V56 1974 1975 1976 0000 - 0000Počítačová grafika, Systémy riadenia procesov, Jazyk RTL, Simulácia riadiacich procesovRIAD, PROG
V57 1975 1976 0000 0000 - 0000Návrh a výroba IO, Generovanie a kontrola masiek pre IO, Rada špecialistov pre SMEP, Počítače 4. a ďalších generáciíIO, SMEP, NGEN, RUS
V58 1975 1976 0000 0000 - 0000Štatút Rady hlavného konštruktéra SMEP, Systém riadenia procesov, Návrh a riadenie výroby MIS IO, Technické prostriedky SMEPSMEP, RUS, IO
V59 1975 1976 1978 0000 - 0000RPP-16S - originály výkresov. Stavebnicové priemyselné roboty. ZŤS Detva. VUKOV Prešov.RPP, ROB
V60 1975 1976 0000 0000 - 0000Zasadnutia Medzinárodnej komisie SMEP, Rady hlavného konštruktéra, Minipočítače SMEP1, Tenké mag. vrstvySMEP, RUS, NGEN
V61 1976 0000 0000 0000 - 0000Výskum perspektívnych výpočtových systémov na báze SMEPSMEP
V62 1976 1977 0000 0000 - 0000Systémy 4. a ďalších generácií, Pamäťové štruktúry, Zbernicové systémy, Spracovanie grafických informácií, ČVUT PrahaNGEN, PROG
V63 1976 1977 0000 0000 - 0000Národný komitét IFAC, Jazyk pre návrh IOSMEP, RUS, IO
V64 1977 0000 0000 0000 - 0000Materiál pre 2. zasadanie Skupiny špecialistov SMEP II SS-4SS-4, RUS, SMEP
V65 1977 0000 0000 0000 - 0000Prednáška Glušakova, Programový systém riadenia procesov, Systémový generátor užívateľských programovPROG
V66 1977 0000 0000 0000 - 0000Medzinárodná komisia SMEP. Typový systém riadenia procesov, Konferencia v Smoleniciach o riadení procesov, SM1 a SM2SMEP, RIAD, KONF, RUS
V67 1977 0000 0000 1977 - 1986Medzinárodná komisia SMEP, Sekcia špecialistov SS-2, Zasadnutia Rady hlavných konštruktérov SMEPSMEP, RUS
V68 1977 1978 0000 0000 - 0000Riadenie výroby, Plány robotov, Diagnostika feritových pamätí, Projekty ÚTK SAVROB, RIAD, NGEN, PLN
V69 1978 0000 0000 0000 - 00004. zasadanie sekcie špecialistov SMEP SS-4SS-4, RUS
V70 1978 0000 0000 0000 - 0000I. Priebežná oponentúra Správa III-2-2/3 Originál
V71 1978 0000 0000 0000 - 0000Počítačové systémy 4. a ďalších generácií, Diagnostika počítačových systémov, Asociatívny pamäťový modul, Matematické základy UI, Programový systém ri...NGEN, UI,PROG
V72 1978 0000 0000 0000 - 0000Štandardné procedúry systému riadenia, Logický model diagnistiky, Spoľahlivostné vlastnosti počítačov, INORGA: Projekt riadiaceho systému v oceliarni ...NGEN, RIAD, APLIK
V73 1978 0000 0000 0000 - 0000Počítačové systému 4. a ďalších generácií-Správa pre oponentúru, Numerické algoritmy pre poč. vyšších generácií, Otvorený konverzačný systém pre počít...NGEN, OP, PROG
V74 1978 0000 0000 0000 - 0000Štruktúry počítačov 4. a ďalších generácií, VŠSE Plzeň - výsk. správa, Model SM50/50, Medzinárodná komisia SMEP2NGEN, SMEP, RUS
V75 1978 0000 0000 0000 - 00004. a 5. zasadanie sekcie špecialistov SMEP SS-4, Programové zabezpečenie SM53/20SS-4, RUS, SMEP, PROG
V76 1978 0000 0000 0000 - 0000Oponentúra čiastkovej úlohy III-2-2/1 -10. Digitalizácia obrazu TV kamery. Simulovanie kybernetických problémov, Riadenie vedeckých experimentov....NGEN, PROG
V77 1978 1979 0000 0000 - 0000Spoľahlivosť paralelných počítačov, Emulácia inštrukcií RPP-16 pomocou INTEL 3000, Návrh IO, Permutačná sieť, Spoľahlivosť počítačov v reálnom čase ...NGEN, IO, PROG
V78 1979 0000 0000 0000 - 0000Modelovanie spoľahlivostných počítačových systémov, Matemetické základy umelej inteligencie, Riadenie spaľovacích motorovNGEN, UI, PROG, RIAD
V79 1977 1978 1979 0000 - 0000Protokoly Rady hlavného konštruktéra SMEP IISMEP, RUS
V80 1979 0000 0000 0000 - 0000Modely SM. Oponentúra úloh P-01-124-201 a P-01-124-204.SMEP
V81 1979 0000 0000 0000 - 0000Správy SMEP.SS-4, RUS, PROG, OP
V82 1979 0000 0000 1979 - 1981Modely SM50/20, SM50/50, SM51/13, SM51/11, SM53/10, SM53/20, SM53/40, SM54/30, SM54/50, SM56, MODULA, MISS, ML-1, ADTSMEP, RUS, PROG
V83 1977 1978 1979 0000 - 0000SMSS4
V84 1979 1980 0000 0000 - 0000Zasadnutia SS-4, Rady hlavného konštruktéraSMEP, SIMD, RUS
V85 1979 1980 0000 0000 - 0000Testovanie IO. Mikrominiaturizácia modulov počítačov. Elektrónová litografia. Programový systém pre návrh IO a plošných spojov. NGEN, IO, PROG
V86 1979 1980 1981 0000 - 0000Zasadania SS-4. Priebežná oponentúra SMEP IINGEN, SMEP, SS-4
V87 1980 0000 0000 0000 - 0000Záverečné oponentúry úloh III-2-2/10 a III-2-2/11OP
V88 1980 0000 0000 0000 - 0000Čiastková úloha III-2-2/14 a III-2-2/11. Zasadanie SS-4.UI, SS-4
V89 1980 0000 0000 0000 - 0000Záverečná oponentúra čiastkových úloh IIII-2-2/1 – III-2-2/14 OP, NGEN
V90 1980 0000 0000 0000 - 0000Záverečná oponentúra hlavnej úlohy III-2-2OP
V91 1980 0000 0000 0000 - 0000Zasadnutie SS-4. Záverečná oponentúra III-2-2/4.SS-4, OP, UI
V92 1978 1980 0000 0000 - 0000SMEP III. SMEP
V93 1980 0000 0000 0000 - 0000Správy k záverečnej oponentúre III-2-2/1,2 VŠSE v Plzni Počítačové štruktúry a ich optimalizácia, Architektúra informačných a výpočtových systémov...NGEN, OP, PROG
V94 1980 0000 0000 0000 - 0000Správy o riešení úloh, pre záverečnú oponentúru ROB
V95 1980 1982 0000 0000 - 0000Automaty a počítače vyšších generací. Cieľový projekt č. 606. Návrh hlavných úloh III-8-1, III-8-2, III-8-3.ROB
V96 1980 1981 0000 0000 - 0000Zasadnutia SS-4. SM 50/50SMEP, RUS, SS-4
V97 1980 1981 0000 0000 - 0000Užívateľská dokumentácia systému SM 51/13SMEP
V98 1981 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-2 Riadenie inteligentných robotických systémov. Zasadanie SS-4.ROB, SMEP
V99 1982 0000 0000 0000 - 0000Zasadanie RHK SMEP. Operačné pracovisko OJ10. Inteligentný robot.RUS, SS-4, SMEP, RHK, ROB, PROG, OP
V100 1982 0000 0000 0000 - 0000ZPA Dukla Prešov - Valcové zapisovače. VÚVT Žilina - systém POK ISAN1 V02.IO
V101 1982 0000 0000 0000 - 0000Zasadanie SS-4 SMEPSS-4, SMEP, RUS
V102 1982 0000 0000 0000 - 0000Zasadania SS-4 SMEPSS-4, SMEP, RUS
V103 1982 0000 0000 0000 - 0000Zasadanie SS-4 SMEP. Zborník RG-18 (Rabočaja grupa).SS-4, SMEP, RUS
V104 1982 0000 0000 0000 - 0000RG-18 SMEP, RUS
V105 1982 1985 1986 0000 - 0000SMEP IV. Úlohy III-8-2/05 a III-8-2.ROB, NGEN, SMEP, RUS, UI
V106 1982 0000 0000 1982 - 1986OJ-10. MARS 1. Čiastková úloha III-8-2/07.UI, ROB
V107 1982 1983 0000 0000 - 0000Inteligentné robotické systémy. Sekcie specialistov.ROB, UI, SMEP, RUS, SS-4, PROG
V108 1983 0000 0000 0000 - 0000Zasadanie SS-4. Sovet glavnych konstruktorov.UI, SMEP, RUS
V109 1981 1982 0000 0000 - 0000Sovet glavnych konstruktorov SM EVM.UI, SMEP, RUS, SS-1, SS-4
V110 1982 1983 0000 0000 - 0000SMEP. Inteligentné robotické systémy. Umelá inteligencia. SMEP, RUS, PROG, ROB, UI, KONF, NGEN, PP
V111 1983 0000 0000 0000 - 0000Zasasanie SS-4. Cieľový projekt 606 Informačno-riadiace systémy robotiky.SMEP, ROB, RUS, SS-4
V112 1985 1986 0000 0000 - 0000Správy čiastkovej úlohy III-8-2. Príručka MOTOMAN - LC 20.ROB, VYSP, PRIR
V113 1983 1984 1985 0000 - 0000SS-4. SMEP, SS-4, RUS
V114 1983 1986 1987 0000 - 0000SS-4. SM 51/13 - skúšky.SS-4, RUS, SMEP
V115 1983 1984 1985 0000 - 0000Projekt Informačno-riadiace systémy robotiky. Čiastková úloha III-8-3. Čiastková úloha III-8-2. Stanica KODIS. SM 51/13.ROB, SMEP, RUS, UI
V116 1984 0000 0000 0000 - 0000Zasadania SS-4 SMEPSMEP, SS-4
V117 1984 0000 0000 0000 - 0000Zasadania SS-4 SMEP. SM 54/30.SMEP, SS-4.
V118 1984 0000 0000 0000 - 0000Čiastkové úloha III-8-2/01,03,05. SM 54/30.ROB, SMEP
V119 1984 0000 0000 0000 - 0000SM 54/30 - sprievodná dokumentácia.SMEP
V120 1984 1985 0000 0000 - 0000Taktilný snímač. SM 54/30 - originály.SMEP
V121 1984 1985 0000 0000 - 0000Nová generácia počítačov - prílohy a materiály zo zasadaní.NGEN
V122 1984 1985 0000 0000 - 0000SM 54/30 - videografický procesor.SMEP
V123 1985 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-1 a III-8-3.ROB,UI,PS
V124 1985 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-3.ROB,UI,PS
V125 1985 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-3. SM. SIMD. Prog. jazyk FSP. Prog. systém LOGIP. Hlavná úloha III-8-1. Návrh úlohy III-8-2.SMEP, SIMD, ROB
V126 1985 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-1 a III-8-2. SM 50/50.ROB, SMEP
V127 1985 0000 0000 0000 - 0000SM 50/50. Záverečná správa hlavnej úlohy III-8-1. Čiastkové správy úlohy III-8-1.SMEP, ROB
V128 1985 0000 0000 0000 - 0000Súhrnná správa o riešení cieľového projektu č.606.ROB
V129 1985 0000 0000 0000 - 0000Štátna úloha III-8-4.IO
V130 1985 0000 0000 0000 - 0000Štátna úloha III-8-3.PPS
V131 1985 0000 0000 0000 - 0000Zasadania SS-4 SMEP.SMEP, SS-4, RUS
V132 1985 1986 0000 0000 - 0000MARS 1 - textová časť.ROB, MARS
V133 1985 0000 0000 0000 - 0000MARS-1 - výkresy.MARS
V134 1984 1985 0000 0000 - 0000MARS-1 - výkresy. SM 54/30 - sprievodná dokumentácia.ROB, SMEP
V135 1985 0000 0000 1985 - 1989Oponentúry tém hlavnej úlohy III-8-2.ROB
V136 1985 1986 0000 0000 - 0000Zasadania SS-4 SMEP. Témy hlavnej úlohy III-8-1. Návrh hlavnej úlohy s osobitným režimom. ROB, PROG,UI,NGEN,RPP
V137 1985 1986 1987 0000 - 0000SM50/50. Nová generácia výpočtových systémov.SMEP, NGEN
V138 1985 1986 1987 0000 - 0000SM 50/50. RUS, ROB
V139 1985 1986 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-1, III-8-2, III-8-3. Zváracie pracovisko OJ 10.BL, NGEN
V140 1986 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-3, III-8-1. Programátor pamäti PROM.NGEN, UI
V141 1986 0000 0000 0000 - 0000Cieľový projekt č. 606.ROB
V142 1986 0000 0000 0000 - 0000Cieľový projekt č. 606. Hlavná úloha III-8-1, III-8-2. Hlavná úloha A-05-561-806.ROB
V143 1986 1987 0000 0000 - 0000Prílohyk k PaMS. MARS...TEST, MARS
V144 1986 0000 0000 0000 - 0000MARS Z.MARS
V145 1986 0000 0000 0000 - 0000Funkcionálny programovací systém - správy. Záverečná oponentúra úloh III-8 ROB, SMEP
V146 1986 0000 0000 0000 - 0000Zasadanie SS-4 SMEP. Návrh novej úlohy. Materiály KNP.SMEP, NGEN,
V147 1985 0000 0000 1985 - 1989Oponentúra Základné programové vybavenie A-07-119-829.PLAN, ROB, NGEN
V148 1986 1987 0000 0000 - 0000Plány III-8-1 na roky 1986 – 1987. Sprievodná dokumentácia SM 51/13.PLAN, NGEN, SMEP
V149 1987 0000 0000 0000 - 0000Úlohy vývoja testovacích prostriedkov ÚTK SAV. Bázové laboratórium.TEST
V150 1987 0000 0000 0000 - 0000Inteligentné riadiace systémy robotiky. Problémovo-orientované výpočtové systémy.UI, PP, IO, ROB, EXP
V151 1987 0000 0000 0000 - 0000Riadiaci systém robota, Výpočtové systémy novej generácieROB, NGEN
V152 1987 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-3 a A 05-561-806.ROB, NGEN, PPS
V153 1987 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha A 05-561-806 - správy.NGEN, IO
V154 1987 1988 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-1 - správy čiastkových úloh.ROB
V155 1987 0000 0000 0000 - 0000Spresnenie hlavných úloh III-8-1, III-8-2, III-8-3 na rok 1987.PLAN, ROB,SMEP
V156 1987 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha III-8-2.ROB, SS-4, RUS
V157 1987 0000 0000 0000 - 0000Zasadania SS-4 SMEP. Kontrolný deň úloh A-07-561-830 a A-05-561-806.SS-4, SMEP, NGEN
V158 1987 0000 0000 0000 - 000036. zasadanie SS-4 SMEP.Protokol z 1. zasadania PS.SS-4, SMEP
V159 1987 1988 0000 0000 - 0000Hlavné úlohy III-8-1, A-05-561-806, III-8-2, SM.ROB, SMEP, EXP, ....
V160 1987 1988 0000 0000 - 0000Úloha A-05-561-806. Medzinárodná komisia pre SMEP IV. ROB, SMEP, RUS
V161 1988 0000 0000 0000 - 0000Úlohy III-8-1, III-8-2, III-8-3.ROB, NGEN
V162 1988 0000 0000 0000 - 0000Hlavné úlohy III-8-3 a A 07-561-830.IO, SIMD, NGEN, ROB
V163 1988 0000 0000 0000 - 0000Hlavná úloha A 07-561-830.NGEN, IO
V164 1988 0000 0000 0000 - 0000RUS SIMD. Programy pre návrh plošných drôtových spojov. Oponentské posudky.TEST, RUS, SIMD
V165 1988 0000 0000 0000 - 0000Hlavné úlohy III-8-3, A-07-561-830, III-8-2. PPS, NGEN, SIMD, IO, ROB, UI
V166 1988 0000 0000 0000 - 0000Doska modul 16 SIMD - 1. časť.SIMD
V167 1988 0000 0000 0000 - 0000Doska modul 16 SIMD, 2. časť. SIMD - originály.SIMD
V168 1988 0000 0000 0000 - 0000Oponentúry.NGEN, RUS
V169 1988 1989 0000 0000 - 0000Spresnenie hlavných úloh na rok 1989. SIMD. HZ č. 22-13/87.PPS, NGEN, SIMD, IO, ROB, UI
V170 1989 0000 0000 0000 - 0000Správy III-8-2 ŠPZV. Projekt ŠPZV na 9. 5-RP.ROB
V171 1990 0000 0000 0000 - 0000Záverečná správa úlohy A-07-561-830. Správy o RV 01, 03, 05, 07.NGEN, EXP
V172 1990 0000 0000 0000 - 0000Príručka "Riadiaci systém zariadení". GRAPHSIM. Záverečná oponentúra hlavnej úlohy III-8-2.ROB, ...
V173 1990 0000 0000 0000 - 0000 Zasadanie SS-4. Záverečná správa III-8-2. Záverečné oponentúry III-8. Záverečná oponentúra A-07-561-830. OP, ROB, NGEN, EXP, IO
V174 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Aritmetická jednotka, výkresy.RPP
V175 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Riadiaca jednotka, výkresy.RPP
V176 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Operačná feritová pamäť, výkresy.RPP
V177 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Ovládací technický panel, výkresy.RPP
V178 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Kanál jednoslovných prenosov, výkresy.RPP
V179 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Systémové dosky, výkresy.RPP
V180 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Kanál blokových prenosov, výkresy.RPP
V181 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Referenčné prídavné zariadenia, výkresy.RPP
V182 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Zdrojová sústava, výkresy.RPP
V183 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Zdrojová sústava, výkresy.RPP
V184 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Elektrická inštalácia, výkresy.RPP
V185 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Skúšač dosiek statický, výkresy.RPP
V186 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Skúšač dosiek dynamický, výkresy.RPP
V187 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Tester riadiacej jednotky, výkresy.RPP
V188 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Príslušenstvo, výkresy.RPP
V189 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Mechanika, výkresy A0, A1.RPP
V190 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Mechanika, výkresy A2.RPP
V191 1972 0000 0000 0000 - 0000RPP-16V - Mechanika, výkresy A3.RPP
V192 1973 0000 0000 0000 - 0000RPP-16S - Sprievodná dokumentácia Logické systémy II.RPP
V193 1973 0000 0000 0000 - 0000RPP-16S - Sprievodná dokumentácia Logické systémy I.RPP
V194 1973 0000 0000 0000 - 0000Komparačný tester, výkresy.....
V195 1973 0000 0000 0000 - 0000Komparačný tester - originál, výkresy....
V196 1973 0000 0000 0000 - 0000Tester operačnej pamäti, výkresy.RPP
V197 1973 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 D - Pamäťový blok, výkresy.RPP
V198 1973 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 D - Mechanika, výkresy.RPP
V199 1973 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 D - Eektronické obvody, výkresy.RPP
V200 1974 0000 0000 0000 - 0000Pamäť 16k - 18, 2 1/2 D.RPP
V201 1974 0000 0000 0000 - 0000Záverečná oponentúra RPP-16.RPP
V202 1974 0000 0000 0000 - 0000Komparačný tester - originál, výkresy.
V203 1974 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 D - Mechanické diely, výkresy.RPP
V204 1974 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 D - Modulové dosky, výkresy.RPP
V205 1974 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 D - Pamäťový blok, výkresy.RPP
V206 1974 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 D - Zdroje OFP, výkresy.RPP
V207 1974 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 - Tester OFP + doska 0204, výkresy.RPP
V208 1974 0000 0000 0000 - 0000Operačná feritová pamäť 2 1/2 - Elektroinštalácia, výkresy.RPP
V209 1983 1984 0000 0000 - 0000SM 54/30 - stará verzia, originály výkresov.SM 54/30
V210 1984 0000 0000 0000 - 0000SM 54/30 - nová verzia, mikrofilmy, originály filmov výkresov pre tech. dokum., klišé pre výrobu DPS.SM 54/30
V211 1984 0000 0000 0000 - 0000SM 54/30 - stará verzia, originály filmov výkresov.SM 54/30
V212 1984 0000 0000 0000 - 0000SM 54/30 - nová verzia, originály výkresov.SM 54/30
V213 1985 0000 0000 0000 - 0000SM 50/50 - Zmenšené filmy výkresov.SM 50/50
V214 1985 0000 0000 0000 - 0000SM 50/50 - originály výkresov.SM 50/50
V215 1986 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD - originály výkresovPPS SIMD
V216 1986 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD - originály výkresov.PPS SIMD
V217 1986 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD - originály výkresov.PPS SIMD
V218 1986 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD - originály výkresov.PPS SIMD
V219 1986 0000 0000 0000 - 0000MARS-Z - originály výkresov.MARS-Z
V220 1986 1987 0000 0000 - 0000SM 51/13 - Klišé na výrobu DPS.SM 51/13
V221 1986 1987 0000 0000 - 0000SM 51/13, originály výkresov.SM 51/13
V222 1987 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD, originály výkresov.PPS SIMD
V223 1987 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD, originály výkresov.PPS SIMD
V224 1987 0000 0000 0000 - 0000SM 51/13 - 2 zmenšené filmy výkresov, mikrofilmy.SM 51/13
V225 1987 0000 0000 0000 - 0000MARS-2 - Mikrofilmy, originály filmov výkresov pre technickú dokumentáciu.MARS-2
V226 1987 0000 0000 0000 - 0000MARS-2, originály výkresov.MARS-2
V227 1987 0000 0000 0000 - 0000MARS-1, originály výkresov.MARS-1
V228 1988 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD, originály výkresov.PPS SIMD
V229 1988 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD, originály výkresov.PPS SIMD
V230 1988 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD - Filmy zmenšených výkresov.PPS SIMD
V231 1989 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD, originály výkresov.PPS SIMD
V232 1989 0000 0000 0000 - 0000PPS SIMD, originály výkresov.PPS SIMD