Archív kategórie: Probionika

Odborná skupina PROBIONIKA

Ciele a členstvo PROBIONIKA je odborná skupina zložená z bývalých pracovníkov Výskumného ústavu lekárskej bioniky a jeho nástupníckych organizácií (ďalej len VÚLB), ktorí majú záujem zviditeľniť práce, projekty, odborné a spoločenské aktivity v oblasti informačných a komunikačných technológií a ich aplikácií  v medicíne a zdravotníctve, ktoré boli realizované … Pokračovať v čítaní