Pomôžte identifikovať

 

 

Kto vie čo to je, kto, kde a kedy to používal ? Informáciu pošlite na adresu martin.sperka@savba.sk

Ďakujeme

Doska SMEP pamäť ROM ale z akého modelu SM ?

 

Doska DEC s prvým jednočipovým mikroprocesorom tejto firmy DEC 310S, pravdepodobne spolu s nasledujúcou doskou Emulex z radiča diskov alebo magnetickej pásky

Doska Emulex pravdepodobne z radiča diskov alebo magnetickej pásky

 

Pravdepodobne doska z počítača ARITMA

 

Pravdepodobne dekodér (ROM s feritovými jadrami) na BCD kód napríklad v dierovači alebo snímači štítkov. Prípadne mikroprogramovateľná pamäť ROM. Na doske je vzor z cínu, pripomínajúci logo závodu ARITMA.

 Pravdepodobne časti dosiek bez konektorov z centrálnej jednotky počítača JSEP 1040 (integrované obvody sú z NDR)

Doska pravdepodobne z nejakej sovietskej periférie druhej generácie.

Doska navrhnutá a vyrobená v ÚTK SAV . Je to niečo z distribuovaného komplexu  SM 53/20 ?

ALBACOMP. Maďarská doska s aritmetickou jednotkou na 4 bitových rezoch AMD 2900 a je na nej mikroprocesor Z80.  Skratka SZM4 – je podľa jedného maďarského konštruktéra pravdeposobne ako SM4 a WDI znamená Winchester Disk Interface. Je to radič disku Winchester ? V akom počítači sa používal ?

Podľa všetkého je to predný panel radiča diskov. Nápis UU NMD – zrejme znamená „Upravľájuščie Ustrójstvo Na Magnítnych Dískach“.  O aký disk sa jedná ?

Ovládací panel z nejakého V/V zariadenia sovietskej výroby. Z akého zariadenia a počítača ?

Vypínač chladenia. Z akého zariadenia ?

Pasívne prvky v module s päticou podobnej elektrónkovej. Asi z nejakého počítača prvej generácie. Jeden zdroj tvrdí že je to z počítača Ural, ale iný že to nie je z tohto počítača.

Komentáre sú uzavreté.