Pomôžte identifikovať

 

 

Kto vie čo to je, kto, kde a kedy to používal ? Informáciu pošlite na adresu martin.sperka@savba.sk

Ďakujeme

Doska SMEP pamäť ROM ale z akého modelu SM ?

 

Doska s logom ARITMA. Z akého modelu počítača ?

 

Pravdepodobne dekodér (ROM s feritovými jadrami) na BCD kód napríklad v dierovači alebo snímači štítkov. Prípadne mikroprogramovateľná pamäť ROM. Na doske je vzor z cínu, pripomínajúci logo závodu ARITMA.

 

Doska pravdepodobne z nejakej sovietskej periférie druhej generácie.

Doska navrhnutá a vyrobená v ÚTK SAV . Obsahuje kontroller Intel P8031AH, sovietske IO programovateľná logika a CMOS RAM 2x8kB.

ALBACOMP. Maďarská doska s aritmetickou jednotkou na 4 bitových rezoch AMD 2900 a je na nej aj mikroprocesor Z80.  Skratka SZM4 – je podľa jedného maďarského konštruktéra pravdeposobne ako SM4 a WDI znamená asi Winchester Disk Interface. Je to radič disku Winchester ? V akom počítači sa používal ?

Podľa všetkého je to predný panel radiča diskov. Nápis UU NMD – zrejme znamená „Upravľájuščie Ustrójstvo Na Magnítnych Dískach“.  O aký disk sa jedná ?

Ovládací panel z nejakého V/V zariadenia sovietskej výroby. Z akého zariadenia a počítača ?

Vypínač chladenia. Z akého zariadenia ?

Pasívne prvky v module s päticou podobnej elektrónkovej. Asi z nejakého počítača prvej generácie. Jeden zdroj tvrdí že je to z počítača Ural, ale iný že to nie je z tohto počítača.

Komentáre sú uzavreté.