Monthly Archives: marec 2018

Začiatky využívania počítačov SAV Bratislava pre technické výpočty používané v n. p. Elektrovod Bratislava

Výstavbu nadradenej elektroenergetickej sústavy na Slovensku a časti Moravy v bývalom Československu zabezpečoval od r. 1949 Elektrovod Bratislava, vrátane naprojektovania, nadimenzovania a výroby nosných  konštrukcií a montáže vysokonapäťových vedení (pre najvyššie elektrické  napätia –  vn , vvn a zvn),  konštrukcií rozvodní, ako aj montáže … Pokračovať v čítaní