Iné počítače

V expozíciách stálej výstavy sú rôzne počítače používané v SAV alebo iných inštitúciách. Pri niektorých je uvedený veľmi stručný prehľad o softvéri, ktorý sa na nich vyvíjal alebo používal. K niektorým existuje dokumentácia, ktorá je v knižnici stálej zbierky alebo v depozitári. Z niektorých počítačov ani softvéru, ktoré sa používali v SAV sa nezachovali žiadne dokumenty.

Za zmienku stojí americký minipočítač Varian 602, inštalovaný v ÚTK SAV v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a z ktorého sa uchoval len výsledok najpoužívanejšieho programu na na tomto počítači (SIKEM) – grafiky výrezov masiek integrovaného obvodu UART (sú vystavené v expozícii integrovaných obvodov), článok v zborníku odbornej konferencie, článok v novinách (sú uložené v historickej knižnici) a niekoľko fotografií.

SIKEM (Systém Interaktívneho Kreslenia Masiek), vyvinutý v ÚTK SAV bol prvý interaktívny grafický CAD (Computer Aided Design)  pre návrh masiek integrovaných obvodov s grafickým displejom a grafickým vstupným zariadením v Československu. Bol naprogramovaný v jazykoch FORTRAN a asembler. Počítač mal feritovú operačnú pamäť 24k 18 bitových slov. Operačný systém bol vo feritovej pamäti, ale keď sa vymazal bolo ho treba načítať z 11 diernych pások. Ak nastala chyba pri čítaní poslednej, proces bolo treba opakovať od začiatku.

K nemu bol pripojený grafický displej s pamäťovou obrazovkou Tektronix, ďalekopis (neskoršie abecedno-číslicový monitor s klávesnicou),  snímač a dierovač diernych pások, grafická tabuľka s elektronickým perom a elektrostatická mozaiková tlačiareň (STATOS firmy Varian).

Komentáre sú uzavreté.