Iné integrované obvody

Táto časť expozície obsahuje IO typu MOS LSI a VLSI (Large a Very Large Scale Integration) vyrábané v  závode Tesla Piešťany a vyvinuté doma,  v spolupáci s Oddelením fyzikálnej elektroniky, ktoré bolo spoločným pracoviskom Elektrotechnického a Fyzikálneho ústavu SAV, vo Výskumnom ústave sdělovací techniky A.S.Popova v Prahe a v japonskej licencii.

IO_INE1

Pohľad na rôzne integrované obvody SSI, MSI, LSI a VLSI na pozatí fotografie čipu hradlových polí, vyvinutých v ÚTK SAV.

Ďalej sú to bipolárne IO vyrábané v závode Tesla Rožnov pod Radhoštěm – jedným z prvých v Európe, ktorý vyrábal bipolárne IO malej (SSI – Small Scale Integration) a strednej integrácie (MSI – Medium Scale Integration).  Okrem toho expozícia obsahuje aj zahraničné IO firiem Intel, Zilog, AMD a UMC.

 

 


Sada nezapúzdrených čipov MOS pre osembitové mikropočítače

IO_INE_2

Sada nezapúzdrených čipov pre osem bitové mikropočítače vyrábaných v závode Tesla Piešťany

Tesla Piešťany vyrábala osembitový mikroprocesor IO MHB 8080 (osem bitový mikroprocesor) a podporné obvody pre mikropočítače – MHB 1902 (statická pamäť CMOS 1k x 1 bit), MHB 4116 (dynamická pamäť 16k x 1 bit), MHB 2102 (statická pamäť 1kb), MHB 8255 (programovateľné paralelné rozhranie pre mikroprocesor 8080), MHB 8708 (elektricky programovateľná pevná pamäť EPROM (Electrically Programable Read Only Memory) 1kb. Tieto IO boli vyvinuté v Tesla VÚST (Výskumný ústav sdělovací techniky) v Prahe (1981).


Statická pamäť 1kb MHB 1902

IO_INE_3

Fotografie masiek a zapúzdreného integrovaného obvodu statickej CMOS pamäti MHB1902

Statická pamäť MHB1902 s kapacitou 1k x 1bit obsahovala 7800 tranzistorov typu CMOS. Jedna bunka pamäti obsahovala 6 tranzistorov, celková plocha čipu bola 4,9 x 3,7 mm.

 

 

 

 


Čip CCD (Charge Coupled Devices) MAB 1256 (1985)

IO_INE4

Pohľad na prvý snímač obrazu pre kompaktné video a televízne kamery v Československu

Tento čip slúžil ako snímač obrazu v prvej kompaktnej polovodičovej video kamere v Československu. Umožnil snímanie 2 x 256 x 256 (prekladané riadkovanie) alebo 256 x 256 (neprekladané riadkovanie) obrazových prvkov, pričom každý mohol mať 256 odtieňov sivej farby. Celkove obsahoval 131072 polovodičových prvkov. Obvod bol východiskom pre vývoj snímača pre kameru bežného televízneho štandardu 288 x 384 obrazových prvkov.


 

 

Komentáre sú uzavreté.