Mikroelektronika na Slovensku

 

ÚVOD
Táto rubrika je súborom príspevkov venovaných vývoju mikroelektroniky z doby pred rokom 1989 na Slovensku v československom kontexte od účastníkov tohto procesu a pamätníkov doby. Cieľom nie sú striktne vedecké a odborné články ale skôr subjektívne pohľady na motivácie, podmienky, medziľudské vzťahy, pracovné výsledky a príbehy pri výskume, vývoji a výrobe polovodičových súčiastok a systémov.

Prečo mikroelektronika a počítače ?

Mikroelektronika, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou súčiastok počítačov má nezastupiteľnú rolu pre vývoj digitálnej a analógovej elektroniky. Bez nej by dnes neexistovali informačné a telekomunikačné technológie tak ako ich poznáme. Nemali by sme televíziu (digitálnu) ani internet, tablety alebo stolové počítače. Bez mikroprocesorov a systémov na čipe s desiatkymi miliárd tranzistorov s rozmermi pod 10 nanometrov by nebolo možné vyrobiť smartfóny s výkonom prevyšujúcim superpočítače z pred tridsiatich rokov, ba dokonca ani súčasné herné konzoly. Bez integrovaných obvodov by sa človek nedostal na Mesiac ani k hraniciam slnečnej sústavy. Bez počítačového spracovania obrazov z  rádio a diaľkovo ovládaných optických teleskopov, roentgenových, CT, MRI a PET prístrojov by sme nevideli do vzdialených kútov Vesmíru alebo do vnútra človeka. Bez digitálneho obrazu z elektrónových a atomárne silových mikroskopov by sme nevideli nanoskopické vírusy a mikroštruktúru materiálov a bez digitálne spracovaných obrazov zo senzorov urýchľovačov elementárnych častíc by sme nevideli ani do vnútra atómov. Nemohli by sme mať robotizovanú hromadnú výrobu, autonómne dopravné prostriedky a iné inteligentné zariadenia a predmety.

Výroba počítačov a ich elementárnych prvkov (s malými výnimkami) sa na Slovensku (a nielen u nás) v dôsledku globalizácie skončila. Dnes je na svete len pár firiem, ktoré dokážu vyrábať integrované obvody s 10 a menej nanometrovou technológiou.
Ale výsledky ktoré sa na Slovensku v tejto oblasti dosiahli sa nepriamo odrazili v skutočnosti, že vedeckovýskumné, vzdelávacie a výrobné inštitúcie sa dokázali rýchlo prispôsobiť svetovým trendom a v rámci medzinárodnej spolupráce pokračovať vo výskume a vzdelávaní mikroelektroniky ako aj transformovať sa na malé a stredné IT firmy spolupracujúce s nadnárodnými spoločnosťami.

Doc.Ing. Martin Šperka, PhD.
Vedúci Múzea počítačov pri VS CSČ SAV v Bratislave

OZNAM

V Múzeu počítačov sa pripravuje samostatná expozícia Mikroelektronika a integrované obvody. Do tejto expozície hľadáme nové exponáty napríklad do tabule kde budú všetky integrované obvody vyrábané v Československu (zoznam tých, ktoré ešte v zbierke nie sú zašleme elektronickou poštou), 4, 8 a 16 bitové ale aj súčasné mikroprocesory a systémy na čipe (napríklad z nefungujúcich smartfónov), elektrónky a moduly z počítačov prvej generácie, prístroje alebo ich časti používané pri vývoji, výrobe a testovaní integrovaných obvodov, fotografie a príbehy pamätníkov, ktorí sa zúčastňovali výskumu, vývoja a výroby integrovaných obvodov.

Publikácie o mikroelektronika v zbierke Múzea počítačov

Spomienky pamätníkov

1. Luby.Š.: Exkurzia do sveta hybridnej elektroniky

2. Kinder, R.:Zariadenie na automatizované meranie a vyhodnocovanie
koncentračných profilov N(x) kapacitnou metódou

Komentáre sú uzavreté.