Mikroelektronika na Slovensku

 

ÚVOD
Táto rubrika je súborom príspevkov venovaných vývoju mikroelektroniky z doby pred rokom 1989 na Slovensku v československom kontexte od účastníkov tohto procesu a pamätníkov doby. Cieľom nie sú striktne vedecké a odborné články ale skôr subjektívne pohľady na motivácie, podmienky, medziľudské vzťahy, pracovné výsledky a príbehy pri výskume, vývoji a výrobe polovodičových súčiastok a systémov.

Prečo mikroelektronika a počítače ?

Mikroelektronika, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou súčiastok počítačov má nezastupiteľnú rolu pre vývoj digitálnej a analógovej elektroniky. Bez nej by dnes neexistovali informačné a telekomunikačné technológie tak ako ich poznáme. Nemali by sme televíziu (digitálnu) ani internet, tablety alebo stolové počítače. Bez mikroprocesorov a systémov na čipe s desiatkymi miliárd tranzistorov s rozmermi pod 10 nanometrov by nebolo možné vyrobiť smartfóny s výkonom prevyšujúcim superpočítače z pred tridsiatich rokov, ba dokonca ani súčasné herné konzoly. Bez integrovaných obvodov by sa človek nedostal na Mesiac a bez počítačového videnia v rádio a diaľkovo ovládaných teleskopoch, v elektrónových a atomárne silových mikroskopoch, CT, MRI a PET prístrojoch, bez senzorov a k nim pripojených počítačov v urýchľovačoch elementárnych častíc by sme nevideli do vzdialených kútov Vesmíru ani na nanoskopické vírusy, nemohli by sme pozorovať vnútro nášho tela alebo študovať štruktúru hmoty. Nemohli by sme mať robotizovanú hromadnú výrobu, autonómne dopravné prostriedky a iné inteligentné zariadenia a predmety.

Výroba počítačov a ich elementárnych prvkov (s malými výnimkami) sa na Slovensku (a nielen u nás) v dôsledku globalizácie skončila. Dnes je na svete len pár firiem, ktoré dokážu vyrábať integrované obvody s 10 a menej nanometrovou technológiou.
Ale výsledky ktoré sa na Slovensku v tejto oblasti dosiahli sa nepriamo odrazili v skutočnosti, že vedeckovýskumné, vzdelávacie a výrobné inštitúcie sa dokázali rýchlo prispôsobiť svetovým trendom a v rámci medzinárodnej spolupráce pokračovať vo výskume a vzdelávaní mikroelektroniky ako aj transformovať sa na malé a stredné IT firmy spolupracujúce s nadnárodnými spoločnosťami.

Doc.Ing. Martin Šperka, PhD.
Vedúci Múzea počítačov pri VS CSČ SAV v Bratislave

OZNAM

V Múzeu počítačov sa pripravuje samostatná expozícia Mikroelektronika a integrované obvody. Do tejto expozície hľadáme nové exponáty napríklad do tabule kde budú všetky integrované obvody vyrábané v Československu (zoznam tých, ktoré ešte v zbierke nie sú zašleme elektronickou poštou), 4, 8 a 16 bitové ale aj súčasné mikroprocesory a systémy na čipe (napríklad z nefungujúcich smartfónov), elektrónky a moduly z počítačov prvej generácie, prístroje alebo ich časti používané pri vývoji, výrobe a testovaní integrovaných obvodov, fotografie a príbehy pamätníkov, ktorí sa zúčastňovali výskumu, vývoja a výroby integrovaných obvodov.

Publikácie o dejinách ME na Slovensku a v zbierke Múzea počítačov

Spomienky pamätníkov

1. Luby.Š.: Exkurzia do sveta hybridnej elektroniky

Komentáre sú uzavreté.