Počítač PDP 11/40

Dňa 18. 5. 1976 bol do ÚTK SAV dovezený počítač PDP11/40 z USA. Bol to prvý multiprogramovací počítač v SAV s možnosťou pripojenia 16 terminálov súčasne. Mal 16 bitové slovo, 64 kiloslovnú operačnú feritovú pamäť, dva kazetové disky s kapacitou 2,5 MB, snímač a dierovač diernej pásky, ktorá sa už používala menej, lebo programy sa písali cez terminály priamo do počítača. Používal sa jazyk FORTRAN a operačné systémy: RT11 (Real Time) jednoužívateľský pre snímanie a spracovanie analógových signálov v reálnom čase, pričom mohli bežať semiparalelne dva procesy: jeden v popredí (foreground) a druhý v pozadí (background). Multiprogramovacie operačné systémy boli: RSTS, RSX-11D a najviac používaný, multiuživateľský RSX-11M, ktorý bol neskôr naprogramovaný aj v počítačoch SMEP ako DOS-RV, skratka ruského názvu Diskovaja operativnaja sistema reaľnovo vremeni. Počítač slúžil na skúmanie práce v multiprogramovacom prostredí a na prípravu pre éru minipočítačov jednotnej rady RVHP (SMEP). V tom čase ešte nebolo jasné, ši vzorom pre tento rad počítačov budú počítače HP alebo DEC. O rok boli vybrané počítače PDP11 a SAV bola na to dobre pripravená

Jednotka styku s prostredím

Obsahovala hlavne analógovo-číslicové prevodníky na vzorkovanie analógových signálov. V medicína sa používala na digitalizáciu biosigálov. Vpravo hore je vidieť predný panel počítača PDP11/10. Bol 16 bitový s operačným systémom RT11 (Real Time) s možnosťou spracovania dvoch programov  súčasne. V popredí (Foreground) s vyššou prioritou a v pozadí (Background) v čase, keď sa procesor uvoľnil.

Systémová administrácia

Konzola počítačov PDP11 bol tzv. Decwriter LA36. Bol to zvláštny písací stroj, konštruovaný na tento účel a obsahoval vektorovú (ihličkovú) tlačiareň a štandardnú klávesnicu. Používal sa počítačový „tabelačný“ papier s perforovanými okrajmi. Vytlačené papiere boli dokumentom o prevádzke počítača a skladovali sa určitú dobu. Decwriter bol prvý písací stroj u nás bez mechaniky. Bol riadený elektronickými obvodmi. Ešte neboli procesory aby mohol byť riadený programom. Jediná mechanika bol vozík s tlačiarenskou hlavou, ktorý sa pohyboval na koľajničkách. Systémová administrácia bola už na takej úrovni ako ju poznáme dnes u serverov od správy používateľov, hesiel a logov, prístupových práv, cez kontrolu obsadenia diskových pamätí, prideľovania priorít programom, kontrola vyťaženosti stroja, chybové hlásenia a systémová diagnostika. Pre malé kapacity pamätí neboli systémové programy také inteligentné a viac riadiacej a analytickej práce pripadlo na systémového administrátora. Na obrázku RNDr. Eva Kohútová v roku 1976.

Komentáre sú uzavreté.