Počítače v SAV

 

Táto stránka je súčasťou projektu Múzea počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV „VPLYV IT NA ROZVOJ VEDNÝCH DISCIPLÍN V SAV“.

Jej poslaním je na konkrétnych príbehoch výskumných úloh a riešiteľských kolektívov vedeckých ústavov zobraziť ako počítače ovplyvnili rozvoj jednotlivých vedných disciplín.

Cieľom projektu je vytvoriť publikáciu – zborník príspevkov opisujúcich používané počítače, ich aplikácie, prínosy k výskumu, porovnanie stavu u nás a v zahraničí ako aj osobné pozitívne ale aj negatívne spomienky na uvedenú problematiku. Príspevky budú zverejňované na tejto stránke postupne ako budú prichádzať.

Ako pomôcku pri hľadaní tém na analýzu ponúkame nižšie uvedený súpis úloh riešených na počítačoch v SAV v rokoch 1958-1975, 1982–2005, 2012–2021 podľa evidencií vedecko-technických výpočtov vo VS SAV, teraz VS CSČ SAV.

VÝPOČTY ÚSTAVOV RIEŠENÉ VO VS SAV OD ROKU 1958 

Súpis úloh riešených na počítačoch v ÚTK SAV alebo VVS OSN (do vzniku Výpočtového strediska SAV) a VS SAV v rokoch 1958-1975, 1982–2005, 2012–2021 podľa evidencií vedecko-technických výpočtov vo VS SAV, teraz VS CSČ SAV.

Kohút, Š.: Začiatky počítačov v SAV (prezentácia PPT veľký súbor)

Kohút, Š., Plander, I.: Pred 55 rokmi inštalovali v SAV prvý číslicový počítač na vedecko-technické výpočty

Kohút, Š., Kohútová, E.: Témy vedecko-technických výpočtov ústavov SAV na počítačoch Výpočtového strediska SAV v rokoch 1958 – 2008

Kohútová, E.: Ukončenie prevádzky počítača ORIGIN 2000 vo VS SAV k 31. 12. 2005

Zoznam výpočtov v rámci projektov ústavov SAV a externistov na superpočítači AUREL vo VS SAV od roku 2012

Výpočty na superpočítači AUREL vo VS SAV v rámci aktuálnych projektov


VÝPOČTY ÚSTAVOV RIEŠENÉ NA POČÍTAČOCH MIMO VS SAV

Táto kapitola obsahuje zoznam výpočtov ústavov SAV riešených na počítačoch mimo VS SAV, vrátane výpočtov v zahraničí

Stein, J.: Používanie analógových počítačov vo výskume mechanických sústav v ÚMS/ÚMMS SAV

Dobrota,Ľ: Výpočtová technika používaná v Ústave hydrológie a hydrauliky SAV a neskôr Ústave hydrológie SAV

Novák,V.: Diagnostika režimu vody v pôde s využitím výpočtovej techniky

Novák, V.: Numerická metóda určenia hydraulickej vodivosti vodou nasýteného pórovitého prostredia obsahujúceho kamene.

VÝSKUM, VÝVOJ A VÝROBA POČÍTAČOV V KONTEXTE ÚTK SAV 

Táto kapitola obsahuje spomienky na výskum, vývoj, výrobu aj aplikácie počítačov ktoré prebiehali v Ústave technickej kybernetiky SAV a inštitúciách, ktoré vznikli ako dôsledok tohoto výskumu alebo sa podieľali na príprave výroby, inštaláciách a aplikáciách týchto počítačov.

Šperka, M. (editor): Spomienky na kybernetiku (Zborník spomienok bývalých zamestnancov a spolupracovníkov Ústavu technickej kybernetiky SAV. PDF súbor 6MB)

PUBLIKÁCIE O MÚZEU POČÍTAČOV SAV

Kohút, Š.: 20 rokov Múzea počítačov na Slovensku  2001 – 2021. Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko, 2021, 143 s. ISBN 978-80-973155-2-8

VYSOKO VÝKONNÉ (HPC) POČÍTANIE  V SAV A NA SLOVENSKU

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)

Aktuálne projekty Výpočtového strediska CSČ SAV

 


 

Komentáre sú uzavreté.