Archív kategórie: Pohľady do histórie

Spomienky pamätníkov na počítačovú minulosť. Tu vidíme do minulosti, stroj času štartuje …

Tajné zákutia kybernetiky

Ešte v 50-tych rokoch, keď bola kybernetika považovaná za buržoáznu pavedu nastúpili do novozaloženej Slovenskej akadémie vied (1953) dvaja budúci vedci, 25 roční inžinieri Štefan Petráš a Ivan Plander. Prvý sa zaujímal o automatizáciu a druhý o počítače. Spolu snívali ako raz na Slovensku bude … Pokračovať v čítaní

Štyri dekády na pulze doby

(osobné spomienky na vyučovanie programovania a informatiky na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach) Moje začiatky. Ako študentka učiteľského smeru s aprobáciou matematika – fyzika na PF UK v Bratislave (1969 – 1974) som si zvolila diplomovú prácu na tému Niektoré aplikácie Booleovej algebry u prof. … Pokračovať v čítaní

Ako som sa učil programovať AP (osobné spomienky)

V školskom roku 1969/70 som študoval na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, dnešnej FEI STU. V letnom semestri nam prednášal Prof. Dr.-Ing. Ladislav Gvozdjak predmet Samočinné počítače V letnom semestri mali moji spolužiaci jeden deň vyhradený … Pokračovať v čítaní

Používanie analógových počítačov vo výskume mechanických sústav na ÚMS/ÚMMS SAV

Dnešnej mladej generácii, odchovanej na smartfónoch, už analógový počítač vôbec nič nehovorí. Avšak v minulosti (60. a 70. roky) sa viedli vážne vedecké diskusie o tom, ktorý z vtedy existujúcich počítačov je vhodnejší na aké úlohy a prečo. Analógový počítač … Pokračovať v čítaní

Moje skušenosti s RPP16

Proč jsem šel k RPP K počítači RPP16S jsem se dostal tím, že půl roku před ukočením vojenské služby jsem dostal nabídku zaměstnání v ÚVTT Ostrava a viděl jsem v tom lepší perspektivu, než dělat provozního elektrikáře v ocelárně. Netušil … Pokračovať v čítaní

Kód RPP – 16

Úvod Keď som ľahkovážne sľúbil, že napíšem niečo o návrhu strojového kódu pre RPP-16, som nevedel na akú ťažkú úlohu som sa podujal. Navrhovať strojový kód v rokoch 1962 – 1965 bolo niečo úplne iné, ako písať o tom v … Pokračovať v čítaní

Počítač CDC 3300 vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN Bratislava

Ako som k tomu prišiel Článok nadväzuje na http://www.vystava.sav.sk/prvy-pocitac-na-slovenskej-vysokej-skoly-technickej-svst/ Na Katedre matematických strojov Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy v Bratislave som bol vedúcim technikov pri sovietskom elektrónkovom počítači Ural 2. Jeden čas k nám chodili počítať aj pracovníci zo Slovenskej plánovacej komisie, Ing. … Pokračovať v čítaní

Tenké magnetické vrstvy na ÚTK SAV

Na Ústav Strojov a Automatizácie SAV, na Koceľovej ulici, v roku 1963 nastúpili traja čerstvo „promovaní“ spolužiaci: matematik P. Poliak, fyzici J. Haleš a ja. Pri prvom stretnutí nám vedúci oddelenia Ing. Ivan Plander, CSc. načrtol lákavé perspektívy, ktoré sa nám vzápätí čiastočne … Pokračovať v čítaní

Počítač Ural 2 a Minsk 22 na Katedre matematických strojov EF SVŠT

Článok nadväzuje na http://www.vystava.sav.sk/prvy-pocitac-na-slovenskej-vysokej-skoly-technickej-svst/ Ako som k tomu prišiel Na Katedru matematických strojov EF SVŠT v Bratislave som prišiel v lete 1963 na preddiplomovú prax. V tom čase už bol Ural v prevádzke a bol tam príjemný mladý kolektív, s ktorým sme si veľmi dobre porozumeli. … Pokračovať v čítaní

Aplikačne špecifické komplexy SMEP

VÚVT Žilina si uvedomoval skracujúci sa cyklus pri inováciách nových počítačových systémov vo svete. Snažil sa preto skracovať vývojové cykly svojich vlastných počítačových systémov. Žiaľ, nie vždy nachádzal podporu vo výrobných závodoch a v projekčných organizáciách pri skracovaní ich nadväzujúcich inovačných cyklov. … Pokračovať v čítaní