Archív kategórie: Pohľady do histórie

Spomienky pamätníkov na počítačovú minulosť. Tu vidíme do minulosti, stroj času štartuje …

Tak sme začínali – a dnes už je tomu ťažké uveriť…

Celý svoj profesný život som sa venovala výpočtovej technike a rada by som sa podelila so svojimi skúsenosťami z obdobia začiatkov automatizácie procesov – z obdobia, keď u nás bola výpočtová technika v úplných začiatkoch. Som absolventkou Hospodárskej školy, odbor … Pokračovať v čítaní

Začiatky využívania počítačov SAV Bratislava pre technické výpočty používané v n. p. Elektrovod Bratislava

Výstavbu nadradenej elektroenergetickej sústavy na Slovensku a časti Moravy v bývalom Československu zabezpečoval od r. 1949 Elektrovod Bratislava, vrátane naprojektovania, nadimenzovania a výroby nosných  konštrukcií a montáže vysokonapäťových vedení (pre najvyššie elektrické  napätia –  vn , vvn a zvn),  konštrukcií rozvodní, ako aj montáže … Pokračovať v čítaní

Tajné zákutia kybernetiky

Ešte v 50-tych rokoch, keď bola kybernetika považovaná za buržoáznu pavedu nastúpili do novozaloženej Slovenskej akadémie vied (1953) dvaja budúci vedci, 25 roční inžinieri Štefan Petráš a Ivan Plander. Prvý sa zaujímal o automatizáciu a druhý o počítače. Spolu snívali ako raz na Slovensku bude … Pokračovať v čítaní

Štyri dekády na pulze doby

(osobné spomienky na vyučovanie programovania a informatiky na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach) Moje začiatky. Ako študentka učiteľského smeru s aprobáciou matematika – fyzika na PF UK v Bratislave (1969 – 1974) som si zvolila diplomovú prácu na tému Niektoré aplikácie Booleovej algebry u prof. … Pokračovať v čítaní

Ako som sa učil programovať AP (osobné spomienky)

V školskom roku 1969/70 som študoval na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, dnešnej FEI STU. V letnom semestri nam prednášal Prof. Dr.-Ing. Ladislav Gvozdjak predmet Samočinné počítače V letnom semestri mali moji spolužiaci jeden deň vyhradený … Pokračovať v čítaní

Používanie analógových počítačov vo výskume mechanických sústav na ÚMS/ÚMMS SAV

Dnešnej mladej generácii, odchovanej na smartfónoch, už analógový počítač vôbec nič nehovorí. Avšak v minulosti (60. a 70. roky) sa viedli vážne vedecké diskusie o tom, ktorý z vtedy existujúcich počítačov je vhodnejší na aké úlohy a prečo. Analógový počítač … Pokračovať v čítaní

Moje skušenosti s RPP16

Proč jsem šel k RPP K počítači RPP16S jsem se dostal tím, že půl roku před ukočením vojenské služby jsem dostal nabídku zaměstnání v ÚVTT Ostrava a viděl jsem v tom lepší perspektivu, než dělat provozního elektrikáře v ocelárně. Netušil … Pokračovať v čítaní

Kód RPP – 16

Úvod Keď som ľahkovážne sľúbil, že napíšem niečo o návrhu strojového kódu pre RPP-16, som nevedel na akú ťažkú úlohu som sa podujal. Navrhovať strojový kód v rokoch 1962 – 1965 bolo niečo úplne iné, ako písať o tom v … Pokračovať v čítaní

Počítač CDC 3300 vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN Bratislava

Ako som k tomu prišiel Článok nadväzuje na http://www.vystava.sav.sk/prvy-pocitac-na-slovenskej-vysokej-skoly-technickej-svst/ Na Katedre matematických strojov Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy v Bratislave som bol vedúcim technikov pri sovietskom elektrónkovom počítači Ural 2. Jeden čas k nám chodili počítať aj pracovníci zo Slovenskej plánovacej komisie, Ing. … Pokračovať v čítaní

Tenké magnetické vrstvy na ÚTK SAV

Na Ústav Strojov a Automatizácie SAV, na Koceľovej ulici, v roku 1963 nastúpili traja čerstvo „promovaní“ spolužiaci: matematik P. Poliak, fyzici J. Haleš a ja. Pri prvom stretnutí nám vedúci oddelenia Ing. Ivan Plander, CSc. načrtol lákavé perspektívy, ktoré sa nám vzápätí čiastočne … Pokračovať v čítaní