Archív kategórie: Pohľady do histórie (okrem vývoja v ÚTK SAV)

Spomienky pamätníkov na počítačovú minulosť (okrem počítačov RPP16 a čiastočne SMEP, ktoré sú v rubrike Počítače v SAV). Tu vidíme do minulosti, stroj času štartuje …

Prvé počítače v SMZ v Lovinobani

Aj takto sa programovalo pred 40 rokmi  Úvod Tento príspevok opisuje začiatky aplikácie počítačov v Slovenských magnezitových závodoch , n.p. Košice (SMZ) , závod Lovinobaňa z môjho pohľadu. Po mojom nástupe do  SMZ 1.8. 1983 som bol zaradený do pozície „Asistent v útvare … Pokračovať v čítaní

História – displej pre riaditeľa podniku

Písal sa rok 1978 ( spomienky sú 43 rokov staré ) a ja som nastúpil do ĆSAD n.p .Banská Bystrica . Vtedajší riaditeľ podniku  mi v Dopravnom  závode v Banskej Bystrici ukázal garáž , kde sídlilo 18 autobusov a povedal , že … Pokračovať v čítaní

Tak sme začínali – a dnes už je tomu ťažké uveriť…

Celý svoj profesný život som sa venovala výpočtovej technike a rada by som sa podelila so svojimi skúsenosťami z obdobia začiatkov automatizácie procesov – z obdobia, keď u nás bola výpočtová technika v úplných začiatkoch. Som absolventkou Hospodárskej školy, odbor … Pokračovať v čítaní

Začiatky využívania počítačov SAV Bratislava pre technické výpočty používané v n. p. Elektrovod Bratislava

Výstavbu nadradenej elektroenergetickej sústavy na Slovensku a časti Moravy v bývalom Československu zabezpečoval od r. 1949 Elektrovod Bratislava, vrátane naprojektovania, nadimenzovania a výroby nosných  konštrukcií a montáže vysokonapäťových vedení (pre najvyššie elektrické  napätia –  vn , vvn a zvn),  konštrukcií rozvodní, ako aj montáže … Pokračovať v čítaní

Štyri dekády na pulze doby

(osobné spomienky na vyučovanie programovania a informatiky na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach) Moje začiatky. Ako študentka učiteľského smeru s aprobáciou matematika – fyzika na PF UK v Bratislave (1969 – 1974) som si zvolila diplomovú prácu na tému Niektoré aplikácie Booleovej algebry u prof. … Pokračovať v čítaní

Ako som sa učil programovať AP (osobné spomienky)

V školskom roku 1969/70 som študoval na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, dnešnej FEI STU. V letnom semestri nam prednášal Prof. Dr.-Ing. Ladislav Gvozdjak predmet Samočinné počítače V letnom semestri mali moji spolužiaci jeden deň vyhradený … Pokračovať v čítaní

Používanie analógových počítačov vo výskume mechanických sústav na ÚMS/ÚMMS SAV

Dnešnej mladej generácii, odchovanej na smartfónoch, už analógový počítač vôbec nič nehovorí. Avšak v minulosti (60. a 70. roky) sa viedli vážne vedecké diskusie o tom, ktorý z vtedy existujúcich počítačov je vhodnejší na aké úlohy a prečo. Analógový počítač … Pokračovať v čítaní

Počítač CDC 3300 vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN Bratislava

Ako som k tomu prišiel Článok nadväzuje na http://www.vystava.sav.sk/prvy-pocitac-na-slovenskej-vysokej-skoly-technickej-svst/ Na Katedre matematických strojov Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy v Bratislave som bol vedúcim technikov pri sovietskom elektrónkovom počítači Ural 2. Jeden čas k nám chodili počítať aj pracovníci zo Slovenskej plánovacej komisie, Ing. … Pokračovať v čítaní

Počítač Ural 2 a Minsk 22 na Katedre matematických strojov EF SVŠT

Článok nadväzuje na http://www.vystava.sav.sk/prvy-pocitac-na-slovenskej-vysokej-skoly-technickej-svst/ Ako som k tomu prišiel Na Katedru matematických strojov EF SVŠT v Bratislave som prišiel v lete 1963 na preddiplomovú prax. V tom čase už bol Ural v prevádzke a bol tam príjemný mladý kolektív, s ktorým sme si veľmi dobre porozumeli. … Pokračovať v čítaní

Aplikačne špecifické komplexy SMEP

VÚVT Žilina si uvedomoval skracujúci sa cyklus pri inováciách nových počítačových systémov vo svete. Snažil sa preto skracovať vývojové cykly svojich vlastných počítačových systémov. Žiaľ, nie vždy nachádzal podporu vo výrobných závodoch a v projekčných organizáciách pri skracovaní ich nadväzujúcich inovačných cyklov. … Pokračovať v čítaní