Počítače IBM

Firma IBM, prezývaná aj Big Blue patrí medzi popredné firmy v odbore informačných technológií. Spomeňme úspešné modely IBM 360/370, IBM PC, „šachový“ počítač Deep Blue, ktorého program porazil prvý krát v histórii šachového veľmajstra alebo Watson – v súčasnosti najinteligentnejší (aj keď nie najrýchlejší) počítač schopný komunikovať v prirodzenom jazyku spôsobom otázka/odpoveď). Oblasti rýchlych výpočtov sa preslávila procesormi s redukovanou sadou inštrukcií (RISC).

Expozícia počítačov IBM

Expozícia počítačov IBM. Vpravo je zSeries 900

Prvý model vytvoril tým výskumníkov IBM pod vedením Johna Cockea v roku 1974 a jeho štruktúra sa využíva dodnes v 64 bitových mikroprocesoroch tejto firmy. Procesory RISC sa používajú aj v superpočítačoch tejto firmy. Za zmienku stojí model Blue Gene s výkonom tri tisíc miliárd operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu (3 PFLOPS). A to je jeden z dôvodov, prečo Výpočtové stredisko používalo a aj v súčasnosti používa (najvýkonnejší superpočítač na Slovensku AUREL s 4096 procesormi) počítače tejto firmy.


Počítač IBM RS/6000 Model 950

Počítač IBM RS/6000 Model 950 typu RISC sa používal v SAV na vedecko-technické výpočty v rokoch 1992 – 1999. Zhodou okolností to bol to prvý počítač, ktorý predala novo založená spoločnosť IBM Slovakia na Slovensku.

Počitač IBM RS/6000 Model 950

Počítač IBM RS/6000 Model 950

Počítač mal sieťový názov „Albert“ a spolupracoval s ďalšími počítačmi: Model 350 s názvom „Vincent“ (1992-2001), Model E30 s názvom „FS“ (Fail Server 1997-2001), ktoré boli prepojené cez prepínač Megaswitch.

Albert aj Vincent mohli tak zdieľať jedno spoločné diskové pole s kapacitou 11GB.


Technická konfigurácia počítača RS/6000 Model 950:

Operačná pamäť 128 MB, spoločne zdieľaná disková pamäť (s počítačom E30) 11 GB, výpočtový výkon 26MFlops (pre LINPACK test v dvojitej presnosti), presnosť výpočtov bola 6 desatinných miest v jednoduchej presnosti a 15 desatinných miest v dvojitej presnosti.  Číselný rozsah bol pre jednoduchú presnosť 10-308– 10308.

Takú istú konfiguráciu a výpočtový výkon mal aj počítač IBM RS/6000 Model 350. Tento počítač však obsahoval naviac výkonný grafický procesor IBM 7235 POWERgraphics GTO, ktorý umožňoval zobrazenie viac ako 16 miliónov farieb s rozlišovacou schopnosťou 1280×1024 rastrových bodov. IBM RX/6000 Model E30 slúžil ako File Server na archivovanie výsledkov riešených úloh. Na počítačoch bol nainštalovaný operačný systém AIX (Advanced Interactive eXecutive) Verzia 3.2-5 ktorá spĺňala medzinárodný štandard POSIX a UNIX System V.

Server IBM zSeries 900

Server IBM z/Series 900-101 patrí do kategórie serverov označovaných ako „mainframe“. Takto sa označuje kategória najvýkonnejších serverov, ktoré sa odlišujú od bežných serverov aj svojou vnútornou štruktúrou – predovšetkým tým, že na riadenie vstupno-výstupných operácií sa používajú nezávislé procesory nazývané kanály. Písmeno z v názve rady serverov bolo zavedené, aby pripomínalo heslo „zero downtime“ – deklaráciu, že tieto servery majú nulový čas výpadku prevádzky.

Používa 64 bitovú architektúru. Jeden server môže mať maximálne 20 procesorových jednotiek (PU) na jednom multičipovom keramickom substráte. Celková kapacita operačnej pamäti tretej úrovne môže byť 64GB plus 4x8MB vyrovnávacie pamäti 32MB.

Informácia o prevádzke v Sociálnej poisťovni v Bratislave

Server bol v Sociálnej poisťovni inštalovaný a daný do prevádzky 16.12.2001. V serveri bolo nainštalovaných 12 procesorov modelu 2064, každý s výkonom 239 MIPS (million instructions per second), avšak do prevádzky boli uvedené len tri – z toho dva na riadenie vstupno-výstupných operácií a len jeden na samotný výkon. Zvyšných 9 bolo v rezerve pre prípad potreby zvýšenia výpočtového výkonu, ku ktorému však za 14 rokov prevádzky servera nikdy nedošlo, takže jeho výkon bol počas celej doby obmedzený len na 10% možnej kapacity. Vnútorná pamäť servera bola 5 GB. Server bol pripojený do lokálnej siete LAN, obsahoval 4 adaptéry typu OSA/Express Fast Ethernet s rýchlosťou 100 Mbit/s a tiež adaptér OSA/2 na pripojenie do Tokenringu. K serveru boli pripojené aj ďalšie zariadenia, ktoré boli potrebné k prevádzke informačných systémov. V prvom rade to boli diskové polia – postupne sa počas života servera vystriedali 4 polia rôznych typov, ktoré boli k serveru pripojené. Ďalej to boli páskové zariadenia – najskôr nezávislé páskové stojany, neskôr pásková knižnica s robotom na vkladanie pások a zariadenie VTS (virtual tape server), čo sú virtuálne páskové stojany s páskami emulovanými na diskovom poli. Dôležitou súčasťou výpočtového systému boli aj tlačiarne, najmä dve sálové laserové rýchlotlačiarne IBM 4000 IS1 a IS2 (s rýchlosťou tlače 200 strán za minútu), ktoré zabezpečovali tlač miliónov strán dokumentov rozosielaných poštou poberateľom dôchodkov na Slovensku.

Softvér

Na serveri počas celej doby jeho prevádzky bežali iba dva operačné systémy. Na začiatku v roku 2001 to bol operačný systém OS/390 verzia 2.8, ktorý bol v roku 2006 vymenený za z/OS verzia 1.6.

Server bol nakonfigurovaný ako štyri virtuálne logicky nezávislé servery, tzv. lpary (lpar = logical partitition). V prvom, najdôležitejšom lpare bežal Infomačný systém dôchodkového poistenia, ktorý zabezpečoval výpočet a evidenciu vyplácania dôchodkov na Slovensku. Systém bol online prístupný pre pracovníkov SP v ústredí aj na pobočkách na celom Slovensku. V čase špičky obsluhoval súčasne až 950 užívateľov. Jeho fungovanie zabezpečovali stovky programov vytvorené v programovacom jazyku COBOL. Súčasný online prístup množstva užívateľov bol zabezpečený pomocou transakčných programov pod riadením softvéru CICS (Customer Information Control System).

V druhom lpare bežala databáza Informačného systému úrazového poistenia pod databázovým systémom DB2. Bola tiež online prístupná desiatkam užívateľov po celom Slovensku. Tretí a štvrtý lpar sa využívali na testovacie a technické účely.

Posledným dňom prevádzky IS v SP na serveri z/Series 900-101 bol 11.12.2015. Slúžil teda nepretržite takmer 14 rokov (bez piatich dní) a počas tohto obdobia server ako taký nemal ani jednu poruchu. Niekoľko málo výpadkov prevádzky súviselo s problémami prevádzky sietí LAN a s poruchami periférnych zariadení. Server počas svojej prevádzky potvrdil, že to bol naozaj server typu z.

 

 

 

 

 

 

 


 

Komentáre sú uzavreté.