Dierne štítky

Dierny štítok štítok je obdĺžnik z hladeného kartónu so zrazeným jedným rohom. Pri počítačoch EC sa používali 80 stĺpcové dierne štítky vzoru IBM.  Na diernych štítkoch bol  nadierovaný program v programovacom jazyku, dáta pre výpočet a táto sústava bola „obalená“ takzvanými riadiacimi štítkami, ktoré sa začínali štítkom //JOB. Riadiace príkazy mali svoj jazyk. Volal sa JCL – Job Control Language. Na konci, za programovými štítkami sa dávali ukončovacie štítky a nakoniec //EOJ  (End Of Job). Pozri na obrázku.

 

 

 

Distribúcia štítkov

Dierne štítky sa balili vo výrobe do škatúľ z hrubého a lacného kartónu. Bol mäkký na povrchu aby sa hrany štítkov nenarušili. Boli dôležité v snímačoch pri počítači, lebo za ne sa zachytával tzv. podávací nôž, ktorý posunul prvý štítok na vrchu do elektrického optického snímača. Štítok sa posúval do snímača po šírke a v snímači po dĺžke, lebo sa čítal po stĺpcoch. Pri veľkých programoch sa obal používal aj na skladovanie programov. Pri malých sa štítky udržovali pokope gumičkou.

 

 

Kódovanie údajov na diernom štítku

Každý štítok má 12 riadkov a 80 stĺpcov. Riadky sú číslované zhora nadol:12,11,0,1,2,3,..,8,9 a stĺpce zľava doprava: 1,2,…….,80. Údaje sa do štítkov dierujú tak, že “1“ je vydierovaný obdĺžnikový otvor a “0“ je neperforovaný papier v mieste priesečníku príslušného stĺpca a riadku. V každom stĺpci je vydierovaný jeden znak (pozri priložený obrázok). Údaje sa dierovali v kóde EBCDIC – Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Zo štítku na obrázku môžeme vidieť, že písmeno A má vydierovaný obdĺžnk v riadku 12 a v riadku 1, keď nájdeme B tak vidíme vydierovaný riadok 12 a 2. Z toho je vidieť, že postupnosť písmen v abecede odpovedá postupnosti čísel. V ďalšej časti abecedy je použitý riadok 11 a potom 0.  Podobne je to s číslicami. Pre číslicu 1 je vydierovaný obdĺžnik len v riadku 1, pre číslicu 2 je to riadok 2 atď. Na hlbšie štúdium treba použiť tabuľku kódu EBCDIC. Do počítača sa údaje zo štítku snímajú po stĺpcoch jeden znak za druhým, počnúc prvým stĺpcom. Pamäťová kapacita dierneho štítku je 80 znakov/1 štítok.

Komentáre sú uzavreté.