Lokálne siete

Expozícia LAN

Expozícia LAN

V expozícii sú vystavené dva druhy komunikačných systémov lokálnych sietí (LAN – Local Area Network): tenký ethernet (vľavo) a štrukturovaná kabeláž. Obidva typy používajú komunikačný protokol CSMA/CD – Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection. Čo znamená, že všetky počítače (PC) sú napojené na jeden spoločný nosič dát (Carrier), cez ktorý prijímajú aj vysielajú svoje údaje. Prenosy sa dejú asynchrónne, náhodne, tak, že všetky počítače stále „počúvajú“ (Sense) či sa niečo nevysiela. Keď sa vysiela, tak sledujú, či tam bude ich adresa ak áno, tak si údaje preberie ten komu patria, ak je tam iná adresa, tak len „počúva“ ďalej. Keď chce počítač vysielať, tak čaká kým bude na spoločnom nosiči ticho (nikto nevysiela). Vtedy začne okamžite vysielať on. To môžu spraviť ale všetky počítače naraz (Multiple Access). Ak začne vysielať sám, tak úspešne vyšle svoje dáta. Ak začnú vysielať aspoň dvaja súčasne, tak sa dáta pomiešajú (Collision). Keďže tí dvaja stále počúvajú, zistia, že na nosiči sú iné údaje ako oni vysielajú (Collision Detection). Okamžite prestanú vysielať. Na chvíľu (náhodne dlhý čas) sa prestanú snažiť vysielať a potom začnú to isté znova.

Tenký ethernet mal prepojené počítače v sérii. Koaxiálny kábel išiel od počítača k počítaču a bol dlhý. Kým signál prešiel túto dráhu, trvalo to určitý čas a tak často začali naraz vysielať viacerí. Prenosová rýchlosť takejto siete bola 10 Mb/s. Okrem toho keď sa kábel pri niektorom počítači rozpojil odstavil od siete všetky za ním. Túto nevýhodu nahradil tzv. hrubý ethernet, kde sa kábel neprerušoval, len sa naň pripojovali počítače. Kolízie z dôvodu dĺžky kábla sa však nezmenili. Časté kolízie a tým nízku rýchlosť odstránil systém tzv. štrukturovanej kabeláže, kde každý počítač bol osobitným káblom pripojený do jedného bodu (hub) , alebo prepínača (switch) v spoločného zariadení – rozvádzači. Tieto systémy majú prenosovú kapacitu 100 Mb/s a viac.

Komentáre sú uzavreté.