Dátové komunikácie

Expozícia Komunikácie

Expozícia Komunikácie

Expozícia Komunikácie sa zaoberá prezentáciou transportných médií a transportných technológií od papierových nosičov po optické káble súčasnosti. V prvej časti sú prezentované dierne štítky a dierna páska spolu s emuláciou dierovania na obrazovke demonštračného počítača, kde je možné ľahko ukázať kódovanie znakov. Druhou časťou je expozícia magnetických pások a pružných (floppy) diskov s príslušnými mechanikami a prezentáciou všetkých typov pružných diskov začínajúc kazetovým diskom firmy DEC.

Túto časť tzv. nosičov dát ukončuje prvý CD ROM Microsoft Bookself a kúpený na Slovensku a externá mechanika na čítanie CD ROM. Výstava pokračuje expozíciou modemov s prvým československým modemom MDS 200 a v tejto časti končí laserovým pojítkom, používaným určitý čas v sieti SANET a zostavou E-mailového servera SUN s rádiovou anténou s kapacitou prenosu 2 Mb/s, používanou v SAV v rokoch 1992 – 2002. Výstava pokračuje expozíciou tenkého ethernetu a štrukturovanej kabeláže pre lokálne siete.

Poslednou ukážkou v miestnosti je prenos dát cez optické vlákna. Na chodbe sa potom návštevníci zoznámia s históriou a aktuálnym stavom Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

Komentáre sú uzavreté.