Modemy, laser a rádio

Expozícia modemov

Expozícia modemov

Modem, slovo zložené zo začiatku slov Modulátor a demodulátor, je zariadenie, ktoré dokáže vysielať údaje po telefónnych linkách. Prvý modem v bývalom Československu bol vyvinutý vo Výskumnom ústave telekomunikácií v Banskej Bystrici okolo roku 1976. Bol to modem typ MDS 200 s rýchlosťou prenosu dát 200 bitov/s vystavený prvý zľava. Krátko na to bol vylepšený na rýchlosť 1200 b/s a mal názov MDS 1200. Je vystavený vedľa prvého. V tom čase to bola úžasná rýchlosť. Dnes je sieť SANET neuveriteľných 163 miliónovkrát rýchlejšia. Modemy vysielali jeden byte (8 bitov) tak, že modem najprv vytočil telefónne číslo prijímacej strany, kde musel byť modem s rovnakým nastavením protokolu a rýchlosti. Prenos sa realizoval asynchrónne. Vysielací modem vyslal najprv tzv. štartovací bit. Ten naštartoval modem na prijímacej strane. Potom vysielal 8 informačných bitov jeden za druhým a za nimi jeden, alebo dva, prípadne 1,5 tzv. stop bity. Tento protokol museli mat oba modemy rovnako nastavený aby si „rozumeli“. V expozícii sú vystavené aj rýchlejšie modemy zahraničnej výroby až po 64 Kb/s.

Laser a e-mailový server SAV

Laser a e-mailový server SAV

Laserový vysielač / prijímač bol namontovaný na trase mestskej siete SANET z námestia Slobody (CVT STU) do Mlynskej doliny (FEI STU) cez retranslačný bod na Slavíne. Kvalita prenosu bola silno ovplyvňovaná počasím (dažďové mraky) a preto sa tento typ prenosového systému neujal. Okrem toho zasiahnutie laserovým lúčom v tej energetickej úrovni by predstavoval zdravotné riziko pre človeka. Preto sa rozvinuli viacej rádiové komunikácie a používali sa v sieti SANET v Bratislave až do roku 2004, kedy ich nahradila optika. Tam kde nie sú položené optické káble sa rádio naďalej úspešne využíva. Napríklad Ivanka pri Dunaji, Smolenice, Tatranská Lomnica a pod. Prenosové rýchlosti sú však niekoľko rádov (3) nižšie.

Rádiovým signálom sa prenášali údaje z FEI STU v Mlynskej doline do SAV od roku 1990. Prenosová kapacita komunikačného kanála bola 2Mb/s. Emailový server SAV bol počítač SUN ULTRA 1 so 4 externými diskami. Vystavená je zostava od rádiovej antény cez smerovač (router) SAV, prepínač a opticko/elektrické prevodníky s pripojením na mailový počítač SUN Ultra1. Mejly sa prijímali v dávkach, napr. každú hodinu od nadradeného servera v EUNETe (UK), neskôr v CVT STU. Z tohto servera si „bralo“ poštu rovnako dávkovým spôsobom 12 serverov v ústavoch SAV v Bratislave. Až na tieto servery sa pripájali používatelia počítačmi PC a každú hodinu si mohli pozrieť, či nemajú novú poštu.

Komentáre sú uzavreté.