PPS SIMD

Programovanie tohto počítača s 256 procesormi nebolo jednoduché. Vyžadovalo rozparalelnenie klasických sekvenčných algoritmov tak, aby sa efektívne využila jeho architektúra alebo navrhnúť nové algoritmy „šité“ na mieru takejto architektúry. Stručný prehľad architektúry a systémového softvéru dokumentuje nasledovný dokument.

Komentáre sú uzavreté.