Softvér

Hardvér predstavuje telo a softvér hlavu počítačov – bez neho by počítače nefungovali. Softvér má nehmotnú podstatu a preto sa ťažko vystavuje a prezentuje bez hardvéru na ktorom funguje. Na starých počítačoch sú problémy s jeho inštaláciou, pretože tieto nie sú úplné,  sú pokazené, chýbajú inštalačné médiá alebo odborníci, ktorý by ho vedeli oživiť. Okrem pár výnimiek sa k vystaveným počítačom nezachovali licencie na inštaláciu softvéru a jeho používanie. Otvoreným problémom je aj Autorský zákon a jeho časť o práve na rozširovanie diela. Otázka prezentovania softvéru ostáva otvorená a radi príjmeme názory ako ho prezentovať, pretože na Slovensku vzniklo v minulosti viac originálnych riešení systémového ako aj aplikačného softvéru v rôznych odvetviach výskumu a výroby, ktoré by si zaslúžili pozornosť.

Na Stálej výstave sa snažíme prezentovať softvér, ktorý bol vyvinutý na ÚTK SAV alebo sa používal v ústavoch SAV a je spojený s počítačmi, ktoré sú vystavené. Takéto prezentácie sú napr. v expozícii počítačov ZRA-1 a RPP-16. Osobitnou časťou je Historická knižnica Stálej výstavy, kde je zhromaždená literatúra a dokumentácia k programovému vybaveniu, programátorské príručky, výskumné správy a pod. Radi prevezmeme dary obdobného charakteru. Je to jedna z foriem dokumentovania a sprístupňovania softvéru.

Komentáre sú uzavreté.