Exkurzie v roku 2016 sa budú konať od 1. 4. 2016
Termíny si môťete rezervovať mailom na stefan.kohut@savba.sk
Optimálne termíny sú utorok, streda, štvrtok o 10:00 hod.
Výnimky sa pripúšťajú najmä pre mimobratislavské školy.
Vstup je naďalej voľný.

 

v rámci svojho spoločného pracoviska v areáli SAV na Patrónke prezentujú historické počítače, vyvinuté, alebo používané v SAV a spolupracujúcich organizáciách od roku 1958

Návštevy sú len pre organizované exkurzie. Termín je možné dohodnúť u vedúceho výstavy:
Ing. Štefan Kohút, stefan.kohut@savba.sk, 02/32293128,
Adresa: Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská 9, 845 35 Bratislava

Výstava je prístupná z Dúbravskej cesty (21 schodov). Informácia pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou: prístup je možný aj z areálu SAV, zadným vchodom, kde je len 8 schodov.

Komentáre sú uzavreté.