v rámci vedecko-popularizačných aktivít Múzeum počítačov prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov týkajúcich sa práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií vrátane mikroelektroniky na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Múzeum je založené na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Múzea počítačov pôvodne Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, ako organizačného útvaru Centra spoločných činností SAV – Výpočtového strediska od roku 2001.

 Cyklus seminárov o vedeckých výpočtoch na superpočítačoch

Aktuality

Múzeum je otvorené od 11.00 do 15.00. Po dohode cez elektronicku poštu aj v inom čase. 

Vedúci múzea:  doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

E-mail:  martin.sperka[at]savba.sk     Telefón: 02 3229 3131

Vstup je voľný (neplatí sa).

Komentáre sú uzavreté.