v rámci vedecko-popularizačných aktivít prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Návštevy sú len pre organizované exkurzie. Optimálny čas exkurzií je utorok – štvrtok o 10:00 hod.
Je možné dohodnúť aj iný termín, najmä pre mimobratislavských návštevníkov, krúžky IT, letné školy, alebo z organizačných dôvodov stanovených riaditeľstvom školy. Optimálny počet návštevníkov je 15, minimálny 1 a maximálny 30. Na požiadanie je možná aj exkurzia k superpočítaču AUREL. Exkurzie sú s odborným výkladom. Vstupné sa neplatí.

Návštevu je možné dohodnúť mailom u vedúceho Stálej výstavy: Ing. Štefan Kohút,
stefan.kohut@savba.sk telefón: 02/3229 3128 (10:00 – 14:00)

Stála výstava je prístupná z Dúbravskej cesty, alebo z areálu SAV cez hlavnú vrátnicu.

Komentáre sú uzavreté.