v rámci vedecko-popularizačných aktivít prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov dokumentujúcich práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Múzeum je založené na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Múzea počítačov pôvodne Minimúzea výpočtovej techniky, ako organizačného útvaru Výpočtového strediska SAV od roku 2001 a od roku 2018 Centra spoločných činností SAV, pod ktoré spadá aj Výpočtové stredisko SAV

OZNAM 1

Z  dôvodu pandémie Covid 19 je múzeum do odvolania pre verejnosť zatvorené.  V prípade aktivít súvisiacich s akvizíciou exponátov alebo iných, týkajúcich sa činnosti múzea kontaktujte nás pomocou dolu uvedenej elektronickej pošty. Je možné dohovoriť si osobné stretnutie za podmienok dodržania prísnych hygienických opatrení.


Normálne je múzeum otvorené každý pracovný deň medzi 10.00 a 14.30 okrem víkendov a sviatkov.  Pre istotu (v múzeu je len 1 zamestnanec) si overiť či nie je mimo. Pre skupiny nad 5 osôb alebo pre záujemcov  po 14.30 je potrebné dohodnúť sa dopredu elektronickou poštou s vedúcim  múzea :  doc. Ing. Martin Šperka, PhD.   martin.sperka(zavináč)savba.sk

Z dôvodu rekonštrukcie telefón 02/3229 3129 nefunguje, prosíme používať e-mail

Optimálny počet členov jednej skupiny pre exkurzie (s odborným výkladom) je 15, minimálny 5 a maximálny 20. Je možné dohodnúť aj exkurziu k superpočítaču AUREL, experimentovanie so starými počítačmi alebo hernými konzolami ako aj  študovať historickú počítačovú literatúru a príručky k starým počítačom v knižnici múzea. Vstup je voľný (neplatí sa).

Stála výstava je prístupná nasledovne :

Komentáre sú uzavreté.