v rámci vedecko-popularizačných aktivít Múzeum počítačov prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov týkajúcich sa práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií vrátane mikroelektroniky na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Múzeum je založené na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Múzea počítačov pôvodne Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, ako organizačného útvaru Centra spoločných činností SAV – Výpočtového strediska od roku 2001.

Archív cyklu seminárov o vysokovýkonnom počítaní.

Iné aktuality

UPOZORNENIE

V termíne od 7.5. do 23.5. 2024 ma bude zastupovať pán Jozef Horváth.

Jeho telefónne číslo je 0903 276 936

Múzeum je normálne otvorené od 11.00 do 15.00. Treba sa ale dohodnúť elektronickou poštou. Minimálne deň pred plánovanov exkurziou. 

Vedúci múzea:  doc. Ing. Martin Šperka, PhD.    E-mail:  martin.sperka[at]savba.sk

Telefón: 02 3229 3131 (toto číslo je do kancelárie, odkiaľ nie je vždy počuť zvonenie, takže spoľahlivejši kontakt je cez elektronickú poštu)

Vstup je voľný (neplatí sa).

Komentáre sú uzavreté.