v rámci vedecko-popularizačných aktivít prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov dokumentujúcich práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Múzeum je založené na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Múzea počítačov pôvodne Minimúzea výpočtovej techniky, ako organizačného útvaru Výpočtového strediska SAV od roku 2001 a od roku 2018 Centra spoločných činností SAV, pod ktoré spadá aj Výpočtové stredisko SAV

Smutná správa

vo veku 65 rokov nás navždy opustil náš bývalý kolega z ÚTK SAV

RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.

medzinárodne uznávaný odborník na počítačové spracovanie obrazu.

Posledná rozlúčka bude dňa 24.1.2020 o 10:15 v bratislavskom krematóriu


Normálne je múzeum otvorené každý pracovný deň medzi 10.00 a 14.30 okrem víkendov a sviatkov.  Pre istotu (v múzeu je len 1 zamestnanec) si overiť či nie je mimo. Pre skupiny nad 5 osôb a po 14.30 je potrebné dohodnúť sa dopredu elektronickou poštou u vedúceho Stálej výstavy :

doc. Ing. Martin Šperka, PhD. martin.sperka@savba.sk

Z dôvodu rekonštrukcie telefón 02/3229 3129 nefunguje, prosíme používať e-mail

Optimálny počet členov jednej skupiny pre exkurzie (s odborným výkladom) je 15, minimálny 5 a maximálny 20. Je možné dohodnúť aj exkurziu k superpočítaču AUREL, experimentovanie so starými počítačmi alebo hernými konzolami ako aj  študovať historickú počítačovú literatúru a príručky k starým počítačom v knižnici múzea. Vstup je voľný (neplatí sa).

Stála výstava je prístupná nasledovne :

Komentáre sú uzavreté.