v rámci vedecko-popularizačných aktivít Múzeum počítačov prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov týkajúcich sa práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií vrátane mikroelektroniky na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Múzeum je založené na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Múzea počítačov pôvodne Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, ako organizačného útvaru Centra spoločných činností SAV – Výpočtového strediska od roku 2001.

Archív cyklu seminárov o vysokovýkonnom počítaní.

Iné aktuality

Múzeum je normálne otvorené cez pracovné dni od 10.30 do 15.00. Treba sa ale dohodnúť elektronickou poštou minimálne deň pred plánovanou exkurziou.  Dopredu je možné dohodnúť aj iné hodiny a vo výnimočných pripadoch aj cez víkend

Vedúci múzea:  doc. Ing. Martin Šperka, PhD.    E-mail:  martin.sperka[at]savba.sk

Telefón: 02 3229 3131 (toto číslo je do kancelárie, odkiaľ nie je vždy počuť zvonenie, takže spoľahlivejši kontakt je cez elektronickú poštu)

Vstup je voľný (neplatí sa).

Komentáre sú uzavreté.