v rámci vedecko-popularizačných aktivít Múzeum počítačov prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov týkajúcich sa práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií vrátane mikroelektroniky na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Múzeum je založené na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Múzea počítačov pôvodne Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, ako organizačného útvaru Centra spoločných činností SAV – Výpočtového strediska od roku 2001.

20, výročie Múzea počítačov

Aktuality

V súvislosti s pandémiou je múzeum do odvolania zatvorené, s výnimkou dopredu dohovorených (cez elektronickú poštu) individuálnych  návštevníkov, ktorý by chceli bližšie  študovať vystavené predmety alebo publikácie v historickej knižnici, prípadne darovať predmety historickej hodnoty do zbierok múzea.


Vedúci múzea:  doc. Ing. Martin Šperka, PhD.   martin.sperka[at]savba.sk 

Telefón: 02 3229 3131 (momentálne nefunguje, prosím používať e-mail)

Vstup je voľný (neplatí sa).

Komentáre sú uzavreté.