Dokumenty

Táto časť zbierok Minimúzea VS SAV nie je celá prezentovaná v expozíciách, ale predstavuje zozbierané dokumenty o starých počítačoch a o ich tvorcoch, o počítačových aplikáciách, metódach práce,programovaní a taktiež obrazové dokumenty vo forme filmov a fotografií dokladujúcich ich používanie a predstavujúcich vtedajšie pracovné prostredie a ľudí okolo nich.

Dokumenty zahrňujú:

Firemnú dokumentáciu

Výskumnú a inú dokumentáciu

Dokumenty organizačné

Knihy

Filmy

Fotografie

 

Komentáre sú uzavreté.