PDP11/SMEP

Počítače radu PDP-11 (Programmed Data Processor-11) sa stali najúspešnejšie počítače v histórii počítačov ktoré boli vyrobené firmou DEC (Digital Equipment Corporation).

Počítače SMEP boli s PDP11 programovo kompatibilné. Na týchto počítačoch sa v ÚTK SAV riešilo veľa úloh v rámci základného aj aplikovaného výskumu. Jedným z produktov bol interaktívny grafický program pre návrh masiel integrovaných obvodov Grasydel, pomocou ktorého sa navrhovali integrované obvody vystavované v expozícii integrovaných obvodov.

Stručný prehľad operačných systémov počítačov PDP11 a SMEP je v nasledovnom  dokumente

Komentáre sú uzavreté.