Iné IO vyvinuté v ÚTK SAV

Univerzálny problémovo orientovaný mikropočítač

Sada integrovaných obvodov univerzálneho problémovo orientovaného mikropočítača pre  reguláciu a diskrétne riadenie technologických procesov.

IO_UTK1

Sada IO univerzálneho jednobitového mikroprocesora pre riadenie technologických procesov

Tieto IO sa používali ako náhrada logických obvodov realizovaných pomalými a nespoľahlivými reléovými obvodmi v rôznych technologických procesoch na Slovensku. Navrhnutý a vyvinutý systém sa nazýval MIDAS a bol nasadený vo výrobe VŠZ na rezanie plechov. Obsahoval jednobitovú riadiacu a  logickú jednotku, univerzálnu vstupno-výstupnú jednotku, časovaciu a  čítaciu jednotku ako aj  univerzálnu riadiacu jednotku. Obvody používali 3μm CMOS technológiu. (1982 – 85).

Na vývoji IO pracovali Ing. Ján Langoš, Ing. Peter Kákoš, Ing. Marián Gula, Ing. Peter Trebatický a Ing. Bruno Gaži. Tieto štyri integrované obvody boli vyrobené v závode Tesla Piešťany a boli testované na UTK ako vo forme nezapúzdrených tak aj zapúzdrených obvodov. Testy boli realizované na vlastnom testeri OSMISTEST (vývoj na ÚTK – návrh a realizácia Ing. Ján Mazák) a v neskorších rokoch na svetovo-uznávanom testeri LOGIC MASTER II s príslušenstvom (testy a testovanie zabezpečoovali Ing. Milan Duda a prom. Fyz. Mária Fischerová).


32 bitový mikroprocesor s  redukovanou množinou inštrukcií (RISC).

IO_UTK2

Snímka čipu 32 bitového mikroprocesora RISC

Tento integrovaný obvod obsahuje 45000 tranzistorov.  Jeho realizácia bola v hradlovom poli GAC 3000 v technológii CMOS, vyvinuté tiež na ÚTK, avšak vývoj tohto IO (dotiahnutý do prototypu vyrobeného v  závode Tesla Piešťany) sa ukončil tesne pred novembrom 1989 z dôvodu zrušenia západného embarga na špičkové technológie. Z projektu sa zachoval len obraz čipu z elektrónového mikroskopu. Na vývoji pracoval kolektív pod vedením Ing, Jána Langoša – Ing. Peter Kákoš, Ing. Peter Trebatický Ing. Marian Gula. Prvý protopyp bol testovaný len vizuálne pod mikroskopom aj keď testy pre LOGIC MASTER II a nastavenia hrotových kariet boli pripravené (spracoval Ing. Milan Duda s kolektívom).
.


Integrovaný obvod HP4

IO_UTK8

Pohľad na integrovaný obvod testera tranzistorov s uzavreným a odkrytým púzdrom

Integrovaný obvod pre tester tranzistorov navrhol v roku 1991 Ing. Peter Kákoš na zakázku ZVT (Závod výpočtovej techniky) v Banskej Bystrici. Nakoľko sa po novembri1989 výroba v ZVT utlmovala, odvod sa už do výroby nedostal.

 

 


Integrovaný obvod CRY určený pre kryptografiu

IO_UTK9

Zapúzdrený integrovaný obvod pre šifrovanie údajov CRY

Kryptografia (šifrovanie údajov) je jeden zo spôsobov ochrany dát v informačných systémoch a vyžaduje si komplikované výpočty, ktoré sa dajú podstatne urýchliť pomocou špeciálnych digitálnych elektronických obvodov.  Šifrovací algoritmus bol realizovaný na báze lineárnych spätnoväzobných registrov a bol určený na ochranu prístupu do osobných počítačov. Tento IO bol výskumno-vývojových výstupom projektu na ÚTK a bol realizovaný vo švajčiarskej firme Lasaray (1992). Ing. Peter Gramata a Ing. Milan Duda.

 

Komentáre sú uzavreté.