Iné IO vyvinuté v ÚTK SAV

Univerzálny problémovo orientovaný mikropočítač

Sada integrovaných obvodov univerzálneho problémovo orientovaného mikropočítača pre  reguláciu a diskrétne riadenie technologických procesov.

IO_UTK1

Sada IO univerzálneho jednobitového mikroprocesora pre riadenie technologických procesov

Tieto IO sa používali ako náhrada logických obvodov realizovaných pomalými a nespoľahlivými reléovými obvodmi v rôznych technologických procesoch na Slovensku. Navrhnutý a vyvinutý systém sa nazýval MIDAS a bol nasadený vo výrobe VŠZ na rezanie plechov. Obsahoval jednobitovú riadiacu a  logickú jednotku, univerzálnu vstupno-výstupnú jednotku, časovaciu a  čítaciu jednotku ako aj  univerzálnu riadiacu jednotku. Obvody používali 3μm CMOS technológiu. (1982 – 85).

Na vývoji IO pracovali Ing. Ján Langoš, Ing. Peter Kákoš, Ing. Marián Gula, Ing. Peter Trebatický a Ing. Bruno Gaži. Tieto štyri integrované obvody boli vyrobené v závode Tesla Piešťany a boli testované na UTK ako vo forme nezapúzdrených tak aj zapúzdrených obvodov. Testy boli realizované na vlastnom testeri OSMISTEST (vývoj na ÚTK – návrh a realizácia Ing. Ján Mazák) a v neskorších rokoch na svetovo-uznávanom testeri LOGIC MASTER II s príslušenstvom (testy a testovanie zabezpečoovali Ing. Milan Duda a prom. Fyz. Mária Fischerová).


32 bitový mikroprocesor s  redukovanou množinou inštrukcií (RISC).

IO_UTK2

Snímka čipu 32 bitového mikroprocesora T414

Tento integrovaný obvod mal 25000 tranzistorov, avšak vývoj tohto VLSI (dotiahnutý do prototypu vyrobeného v  závode Tesla Piešťany) sa ukončil tesne pred novembrom 1989 z dôvodu zrušenia západného embarga na špičkové technológie. Jeho návrh bol súčasťou projektu spojenia s komunikačným modulom mikroprocesora Transputer T414. Na vývoji pracoval kolektív pod vedením Ing, Jána Langoša – Ing. Peter Kákoš, Ing. Peter Trebatický Ing. Marian Gula. Prvý protopyp bol testovaný len vizuálne pod mikroskopom aj keď testy pre LOGIC MASTER II a nastavenia hrotových kariet boli pripravené (spracoval Ing. Milan Duda s kolektívom).
.


Integrovaný obvod HP4

Integrovaný obvod pre tester tranzistorov navrhol v roku 1991 Ing. Peter Kákoš na zakázku ZVT (Závod výpočtovej techniky) v Banskej Bystrici. Nakoľko sa po novembri 1989 výroba v ZVT utlmovala, odvod sa už do výroby nedostal.


Integrovaný obvod CRY určený pre kryptografiu

IO_UTK9

Zapúzdrený integrovaný obvod pre šifrovanie údajov CRY

Šifrovanie údajov si vyžaduje komplikované výpočty, ktoré sa dajú podstatne urýchliť pomocou špeciálnych digitálnych elektronických obvodov.  Šifrovací algoritmus bol realizovaný na báze lineárnych spätnoväzobných registrov a bol určený na ochranu prístupu do osobných počítačov. Tento IO bol výskumno-vývojových výstupom projektu na ÚTK a bol realizovaný vo švajčiarskej firme Lasaray (1992). Ing. Peter Gramata a Ing. Milan Duda.

 

Komentáre sú uzavreté.