Zoznam aplikácii RPP-16

Zoznam podnikov a inštitúcií, v ktorých sa používali počítače RPP-16
(stav ku dňu 31.12.1975)

1. TOS Kuřim Riadenie integrovaných výrobných úsekov
2. ZVL Kysucké Nové Mesto Riadenie automatizovaného skladu
3. Oblastný energodispečing, Žilina Riadenie rozvodu elektrickej energie
4. Oblastný energodispečing, Praha Riadenie rozvodu elektrickej energie
5. Elektráreň Nováky III Riadenie bloku kotol – turbína
6. Elektráreň Nováky IV Dvojpočítačový systém riadenia výroby elektrickej energie 2x200MW
7. Slovenské celulózky a papierne Ružomberok Riadenie papierenského stroja
8. Kardáreň, Liptovský Mikuláš-Veličná Riadenie spriadacích strojov
9. OKR Důl Jeseník Riadenie hlbinných baní
10. OKR Důl Staříč, Ostrava Riadenie hlbinných baní
11. OKR Ostrava, Elektrodispečing Riadenie rozvodu elektrickej energie
12. Vysoké učení technické Brno, Katedra obrábania Riadenie obrábacích strojov NC
13. Atómová elektráreň A1, Jaslovské Bohunice Supervízorové riadenie atómového reaktora
14. ÚSIP Žilina Simulovanie a odlaďovanie programov pre priame riadenie technologických procesov
15. Hutný projekt, Ostrava Riadenie hutníckej výroby
16. Škoda Plzeň Riadenie atómových elektrární
17. Slovenské energetické podniky, Trenčín Riadenie vážskych kaskád pri výrobe elektriny
18. Tesla Lanškroun Riadenie výroby diskrétnych elektrotechnických súčiastok
19. Výskumný ústav dopravný, Žilina Riadenie križovatiek mestskej dopravy
20. Tesla Kolín Riadenie obrábacích strojov NC
21. Výskumný ústav lekárskej bioniky, Bratislava Riadenie nemocnice s poliklinikou
22. Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie – VÚMA Nové Mesto/Váhom Zariadenia pre zber dát
23. Ústav technickej kybernetiky SAV Vypracovávanie systémových programov pre riadenie procesov v reálnom čase
24. Pramet Šumperk Automatizovaný systém merania feritových jadier pre pamäte počítačov
25. Ústav teórie merania SAV Automatizovaný systém vyhodnocovania EKG
26. VSŽ Košice Riadenie hutníckej výroby
27. Benzina Praha Riadenie rozvozu benzínu
28. Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava Príprava programov na simuláciu systémov riadenia
29. Vysoká škola strojná, Liberec, Katedra automatizácie Programy pre riadenie výrobných procesov
30. TESLA Orava, VVL Žilina Automatické testovanie veľkých dosiek vo výrobe počítačov
31. Elektrotechnická fakulta VŠT, Košice, Katedra automatizácie Programy pre simuláciu riadenia výrobných procesov
32. Ústředí pro výpočetní techniku Tesla, Praha Knižnica programov a školenie programátorov
33. Ústředí pro výpočetní techniku Tesla, Brno Programy pre integrované výrobné úseky
34. Ústředí pro výpočetní techniku Tesla, Ostrava Dodávky kompletných výpočtových stredísk a tvorba SW hlavne v energetike a hutníckom priemysle.

16.4.2007 Z materiálov akademika Plandera prepísal Ing. Štefan Kohút

Komentáre sú uzavreté.