Páskový vodič pre výpočtovú techniku

Počas vývoja počítača vzniklo niekoľko unikátnych riešení, ktoré boli patentované. Napríklad páskové koaxiálne káble vyvinuté vo Výskumnom ústave káblov a izolantov v Bratislave a to Špeciálny páskový vodič a lepený páskový vodič. Špeciálne páskové vodiče sa používali na prepojenie zbernice počítača.

 

 

 

Páskový vodič bol v roku 1975 ocenený medailou Zlatá Incheba.

V tom čase sa už používal ako zbernicový kábel  na prepojovanie „drôtovačiek“ elektroník počítača RPP-16.

Komentáre sú uzavreté.