Minimálna verzia RPP-16M

Z počítača RPP 16 S, ktorý sa nazýval podľa „S“ Štandard bola odvodená minimálna verzia so zníženým počtom inštrukcií a menšou pamäťou a nazývala sa RPP 16M. Na výstave ani v depozitári Minimúzea sa nenachádza, pretože sa v tejto stolovej verzii nezachovala v žiadnej organizácii. Jej uplatnenie bolo len v oblasti výskumu a riadenia experimentov. Počítač mal aritmetickú jednotku, ktorá len spočítavala dve čísla v pevnej rádovej čiarke a v jednoduchej presnosti v dĺžke 16 bitov. Operácie násobenia a delenia a operácie s pohyblivou rádovou čiarkou sa robili podprogramami. Vstupno/výstupné kanály a periférne zariadenia boli zhodné s počítačom RPP 16S. Programy sa mohli preniesť z počítača „mini“ na „štandard“. Rozsah čísla v počítači bol: od -32768 do +32767. Rozdiel voči štandardu bol len v používaní prerušovacieho systému.

Komentáre sú uzavreté.