Paralelné počítače

Táto expozícia obsahuje paralelné počítače PPS SIMD ktorý bol vyvinutý v ÚTK SAV, počítače IBM RS/6000, IBM zSeries 900 a SGI Origin 2000, ktoré sa používali  vo Výpočtovom stredisku SAV.

Expozícia paralelných počítačov

Expozícia paralelných počítačov

Paralelné počítače dosahujú podstatne vyšší výpočtový výkon (udávaný v počte operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu – FLOPS), ako sekvenčné počítače používajúce tú istú technológiu. Prvé paralelné počítače napríklad ILLIAC 1 sa objavili už päťdesiatych rokoch minulého storočia (prvá generácia počítačov), ale ani počas tretej generácie (malé a stredne zložité integrované obvody) neboli veľmi spoľahlivé, mali veľmi veľkú spotrebu energie a boli drahé.

 


Až s technológiou ultra zložitých integrovaných obvodov (v súčasnosti rádovo desiatky miliárd tranzistorov na čipe) je možné konštruovať mnohoprocesorové, vysokoparalelné počítače s výpočtovým výkonom desatisíce Tera FLOPSov (1 Tera je 1000 miliárd) a najmodernejšie smartfóny s niekoľkými jadrami (procesor s vyrovnávacou pamäťou) ktoré dosahujú výkon paralelných superpočítačov z pred tridsiatich rokov za cenu rádovo milióny krát nižšiu.

Existujú rôzne metódy rozdelenia sekvenčných výpočtov na súbežné vykonávanie ich častí a výskumníci navrhli niekoľko architektúr paralelných počítačov, optimálnych pre konkrétny druh výpočtov: SIMD (Single Instruction Multiple Data) – počítač robí rovnakú operáciu naraz s viac dátami (vektormi), MIMD (Multiple Instructions Multiple Data) alebo SMP (Symmetrical Multiple Processor) – jedná sa o mnohopočítačový systém, kde jednotlivé počítače navzájom komunikujú a samostane riešia časť úlohy, MISD (Multiple Instruction Single Data) – je to v podstate prúdové spracovanie dát, kde ako na bežiacom páse každý špecializovaný procesor vykonáva jednu časť zložitej operácie (inštrukcie) a pošle ju nasledujúcemu procesoru. Najvýkonnejšie  superpočítače obsahujú tisícky procesorov alebo počítačov – MPP (Massive Multiprocessing), počítačové farmy, zhluky (cluster) a siete (grid) mikroprocesorov.

 

 

Komentáre sú uzavreté.