Virtuálna prehliadka múzea

(stav z 8.6.2017)

V tomto príspevku Vás prevedieme výstavou tak, aby ste v krátkom čase dostali ucelený obraz o expozíciách. Dúfame, že to upúta Vašu pozornosť, najmä ak ste učiteľka alebo učiteľ informatiky. Neskôr isto prídete k nám aj s Vašimi žiakmi. Úžasné 360° obrázky pre Vás vyhotovil Ivan Bečka. Aj jeho zásluhou sa ocitnete v strede slovenskej histórie IT.

Najprv však k nám musíte (teraz virtuálne) prísť.

Môžete to urobiť vchodom z areálu SAV, kde sa dá parkovať na veľkom parkovisku pred Výpočtovým strediskom SAV. Popri stene VS SAV potom vystúpite po betónových a železných schodoch na plošinku, kde už vidíte náš takzvaný zadný vchod. V súčasnosti sa tento prístup používa viac, lebo na Dúbravskej ceste parkuje vždy veľmi veľa áut.

Z1 VS z parkoviskaZ2 Schody pri VS SAVZ3 Zadny vchod do muzea

Panoramatický pohľad…

Ak idete peši od MHD (zastávka Mokrohájska), tak je výhodnejšie prísť po Dúbravskej ceste, až k 18-tim schodom, na konci ktorých je bránka v plote SAV. Nech Vás nepomýli hrubá reťaz na bránke, ktorou musíme chrániť SAV 🙂 Hneď blízko nej je zvonček. Zazvoníte a prídeme Vám otvoriť. Toto je „hlavný vchod“ k nám.

H1 Schody z DubravskejH2 Zvoncek na brankeH3 Hlavny vchod

Panoramatický pohľad…

Vitajte na výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku.

 

Budova

Budova Stálej výstavy sa nachádza v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. Je situovaná povyše Výpočtového strediska SAV, „učupená“ v teréne, skromne stojaca pri plote SAV.

Budova muzea 1Slusovicka hala od plota

Vstupná hala Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, prvý slovenský počítač – Spherical Image – RICOH THETA

V nej sa nachádza prvý slovenský počítač – Analógový počítač SAV – vyrobený a uvedený do prevádzky v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej kybernetiky SAV v roku 1958. Autorom jeho technického riešenia je Ing. Ivan Plander, ktorý navrhol a zostavil vysokovýkonný jednosmerný zosilňovač so zosilením 100 miliónovkrát a s automatickou stabilizácou nuly. Tento zosilňovač sa mu podarilo dať do chodu v septembri 1956, a pretože to bola ústredná súčasť analógovej výpočtovej jednotky (sumátor, integrátor), môžeme tento dátum pokladať za začiatok IT éry na Slovensku. Počítač sa používal do roku 1968. V roku 1972 bol odovzdaný do Slovenského technického múzea v Košiciach, kde je evidovaný ako zbierkový predmet, a v súčasnosti je zapožičaný pre potreby prezentácie našich IT dejín. Vedľa tohto počítača je inštalovaný počítač PC s emuláciou analógového výpočtu dynamickej sústavy.

Miestnosť č. 1 – Začiatky počítania

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, miestnosť 1 – Spherical Image – RICOH THETA

Prvými exponátmi sú počítadlo SČOT, logaritmické pravítka a súbor obrázkov diernoštítkového tabulátora Hermana Holleritha (USA) z roku 1887, na ktorom sa robilo štatistické zisťovanie zdravotného stavu americkej armády, v tom čase len v oblasti New Yorku. Prehliadka pokračuje expozíciou kalkulačiek.

V strede miestnosti je vystavený, mechanický účtovací stroj Mercedes, ktorý sa používal v rokoch 1950 – 1970 na výpočet miezd. Na tomto stroji sa tlačil mzdový list a z jeho kópie, ktorá vznikla tlačením cez prieklepový papier, sa strihali pásiky s vytlačenou mzdou a jej časťami. Nazývali sa “výplatná páska”. Dávala sa spolu s výplatou zamestnancovi ako doklad o výpočte mzdy.

Samostatnú expozíciu tvoria analógové a hybridné počítače s dominantou počítačov MEDA 41TC, vyrobených v podniku ARITMA Praha v roku 1978. Používali sa v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV na modelovanie technických systémov a fyzikálnych procesov. Počítacie jednotky tohto analógového počítača sú vo vitríne aj s popisom. Vo vitríne sú programovacie kábliky a dokumentácia k týmto počítačom. Súčasťou je aj originálny panel z hybridnej jednotky vyrobenej firmou REGNECENTRALEN z Dánska v roku 1967. Prepojovala analógový počítač AP3M (výrobca Tesla Pardubice 1965) a číslicový počítač GIER. Na obrazoch na stene je hybridný počítač PACER 600, vyrobený v USA v r.1975, používaný na ÚTK SAV na modelovanie systémov riadenia výrobných procesov.

Pri oknách je stôl FRIDEN, na ktorom býval špeciálny mechanický písací stroj, ktorým sa dierovala dierna páska pre vstup dát do počítača GIER v ÚTK SAV v rokoch 1967 – 1975. Na ňom je umiestnený školský analógový počítač MEDA50 s výmennou programovacou doskou a vedľa neho pomalobežný viackanálový osciloskop na zobrazovanie výsledkov výpočtov na analógovýh počítačoch.

Expozícia pokračuje vitrínou so súčiastkami a dokumentáciou počítača prvej generácie ZRA-1 firmy Karl Zeiss Jena, ktorý bol používaný v rokoch 1962 – 1968 v ÚTK SAV na vedecko-technické výpočty. Bol to elektrónkový sériový počítač so 48-bitovým slovom a jeho operačná pamäť bola bubnová s kapacitou 4 tisíc slov.

Zaujímavým exponátom je aj 3-dielna Kronika pracovného kolektívu Počítačového laboratória Ústavu technickej kybernetiky SAV z rokov 1973 – 1981.

V druhej vitríne je prezentovaný počítač GIER druhej generácie, konštruovaný na tranzistoroch. Jeho slovo malo 42 bitov a operačná pamäť už bola feritová, ale mala kapacitu len 1024 slov. Počítač už mal nainštalovaný pomocný riadiaci systém (HELP) a vyšší programovací jazyk ALGOL. Používal sa na vedecko-technické výpočty v SAV a bol v prevádzke v ÚTK SAV v rokoch 1967 – 1975.

Miestnosť č. 2 – Počítače DEC a SMEP

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, miestnosť 2 – Spherical Image – RICOH THETA

Prehliadka pokračuje počítačmi firmy Digital Equipment Corporation (DEC), USA: VAX Vector 6000, používaný vo Výpočtovom stredisku FMFI UK v Mlynskej doline ako mailový server v rokoch 1991 – 2000. Bol posledným napodovovaným počítačom v systéme SMEP. Jeho ekvivalent v tomto systéme bol počítač SM52/12. Nasledujú dva servery  DEC ALFA s prvým 64-bitovým procesorom na jednom čipe na svete. Pri okne vedľa displeja a konzoly s tlačiarňou  je počítač PDP/8e, používaný v Ústave materiálov a mechaniky strojov na vyhodnocovanie experimentov pri vibračných testoch. V kúte stojí kompletná zostava počítača PDP-11/40, ktorá sa používala vo Výskumnom ústave lekárskej bioniky na Kramároch v rokoch 1965 – 1993. Počítač slúžil na vývoj programov pre automatickú analýzu biosignálov. Mal 16-bitové slovo a mohol byť na ňom inštalovaný operačný systém reálneho času RT11 alebo viacpuživateľský operačný systém RSX-11M, kedy ho mohlo používať až 16 programátorov súčasne. Tento typ počítačov bol použitý ako vzor pre vývoj a výrobu počítačov SMEP – Systém malých elektronických počítačov, ktoré boli vyrábané v rámci štátov RVHP – tzv. socialistické štáty. V presklených vitrínach sa nachádzajú časti oboch počítačových systémov DEC aj SMEP vedľa seba, kvôli porovnaniu technológií.

Na štvrtej stene miestnosti sú zariadenia počítačov SMEP: zľava terminál CM1601, tlačiarne D100 a CONSUL, najrozšírenejší terminál CM7202 a jeho obdoba CM7202.M2, nasleduje procesor TP8 zo systému SPU800 na zber dát. Posledným exponátom v tejto miestnosti je osciloskop TESLA, používaný pri údržbe počítačov.

Miestnosť č.3 – Sálové počítače a paralelné počítače

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, miestnosť 3 – Spherical Image – RICOH THETA

Je venovaná počítačom Jednotného systému elektronických počítačov (JSEP), ktoré boli kópiou počítačov IBM360 a IBM370, a používali sa na spracovanie tzv. hromadných dát, najmä zo sociálnej a ekonomickej oblasti. Vystavený je operátorský panel počítača EC1033, vyrobený v ZSSR (výrobné číslo 004). Na obrázkoch sú aj iné sálové počítače, najmä CDC3300 z Výskumného výpočtového strediska s programom OSN z roku 1969, ktoré bolo na Patrónke v Bratislave.

Na výstavnom stole vidíme trojicu diskových zväzkov. Prvý, ktorý je viditeľný aj v reze, mal kapacitu 7,25MB a používal sa pri počítači CDC3300, ďalej je diskový zväzok s kapacitou 29MB, vyrábaný v Bulharsku pre počítače JSEP a SMEP. Tretím je diskový zväzok 100MB, používaný na Ústave lekárskej bioniky na Kramároch pri počítači PDP-11/50. Boli na ňom pacientske údaje prvého nemocničného informačného systému na Slovensku, ktorý sa volal MEDAS. Fungoval v rokoch 1980 – 1993.

Pod oknami je riadková tlačiareň VIDEOTON maďarskej proveniencie, ktorá sa používala pri počítačoch JSEP a SMEP na výstup výsledkov. Pri nej sú doplňujúce exponáty: výpis programu (listing), kladivká, ktoré tlačili písmenká, a typový válec, na ktorom boli tie písmenka a značky, ktoré sa dali na tlačiarni vytlačiť. Takej tlačiarni sa hovorilo aj bubnová tlačiareň.

Zaujímavou časťou výstavy v tejto miestnosti je prvý slovenský paralelný počítačový systém PPS SIMD – Single Instruction Multiple Data, vyvinutý v rokoch 1980 – 1986 v Ústave technickej kybernetiky SAV a vyrábaný v konzorciu KYBEREX (ÚTK SAV a BEZ Bratislava) v rokoch 1987 – 1989. V najväčšej konfigurácii mal až 2048 procesorov. Vystavený systém má 256 procesorov. Najväčší počet procesorov mohol byť 8192. Používal sa na spracovanie signálov z radarov a družíc.

Nasledujú počítače na vedecko-technické výpočty – počítače IBM typu RISC 6000, a to typ Power Server 950 (prvý počítač, ktorý predala na Slovensku nová firma IBM Slovakia v roku 1990), ďalej servery E430 a E30. Expozícia IBM pokračuje paralelným viacprocesorovým systémom zSERIES, používaným v Sociálnej poisťovni v rokoch 2001 – 2016. Jeho administrátorské pracovisko je v strede miestnosti.

Posledným exponátom je prvý superpočítač na SAV, zakúpený v roku 1999. Je to 8-procesorový systém firmy Silicon Graphics International, na ktorom bežal paralelný Fortran pre vedecko-technické výpočty ústavov SAV až do roku 2005. Kapacita jeho diskových pamätí vo vedľajšej skrini bola 4x36GB. Vývoj paralelných počítačov išiel tak rýchlo, že počítač bol morálne zastaralý už po 3 rokoch prevádzky. Dnes je vo VS SAV inštalovaný superpočíač, ktorý má 4096 procesorov. Vľavo od počítača ORIGIN je „povinná“ UPS-ka a grafický terminál pre programátora, tzv. INDY stanica.

Miestnosť č. 5 – Osobné počítače

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, miestnosť 4 – Spherical Image – RICOH THETA

Ucelenou expozíciou je vývoj osobných počítačov u nás od prvého počítača „na jednej doske“ PMI 80, autora Ing. Romana Kišša z TESLA Piešťany, cez jeho ďalší produkt – osobný počítač PMD 85 s jazykom BASIC až po jeho klony DIDAKTIK (Didaktik v. d. Skalica) a MAŤO (Štátny majetok Závadka nad Hronom) až po osobný počítač PP01 z Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline.

Pod oknami sú umiestnené zahraničné osobné počítače SINCLAIR ZX Spectrum v troch vývojových typoch, ďalej počítače ATARI a COMMODORE 64. Nasleduje prvý originálny osobný počítač firmy IBM, ďalej počítač COMMODORE 128, počítač PRAVEC z Bulharska a laboratórna vzorka počítača PC Ústavu technickej kybernetiky SAV. Na konci tohto výstavného stola je personálny počítač PP06 kompatibilný s IBM PC XT a vyrábaný v ZVT Banská Bystrica (1990).

Vystavený je aj počítač dodávaný z JZD (Jednotné zemědělské družstvo) Slušovice, poskladaný zo zahraničných dielov a nazývaný TNS – To je Náš Systém, ktorý sa predával za cenu osobného auta. Aj napriek tomu záujemcovia z výskumných ústavov stáli naň v rade. Expozícia končí prechodom od stolovej verzie PC k notebooku.

Na stene je veľký obraz 32-bitového procesora typu RISC, vyvinutého v ÚTK SAV v rokoch 1987 – 1989 a experimentálne vyrobeného v TESLA Piešťany v októbri 1989. Fotografia je urobená elektrónovým mikroskopom na ÚTK SAV. Je to súčasť expozície integrovaných obvodov vyvíjaných v Ústave technickej kybernetiky SAV. Zaujímavou časťou je prvý UART v krajinách RVHP vyvinutý na ÚTK SAV metódou spätného inžinierstva. Bola to kľúčová súčiastka pre počítače SMEP. Po celý čas tohto obdobia (1977 – 1990) sa vyrábala len na Slovensku. Na výstave sú prípravky na testovanie špeciálnych integrovaných obvodov, ktoré sa navrhovali a po výrobe v TESLA Piešťany testovali v Laboratóriu návrhu a testovania IO ÚTK SAV. Vystavené sú aj prvé obvody TESLA Piešťany: prvý čip pre CCD kameru (256×256 pixelov), prvý pamäťový obvod 1024 bitov a prvé obvody radu 8080.

Súčasťou expozície je aj ukážka vývoja matičných dosiek PC od 286 po 686. V strede miestnosti sú ukážky integrovaných obvodov.

Miestnosť č. 6 – Prednášková miestnosť

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, miestnosť 6 – Spherical Image – RICOH THETA

Na čelnej stene sú umiestnené obrazy prvej umeleckej grafiky na Slovensku od akademického sochára Jozefa Jankoviča a programátora Imricha Bertóka, programované v jazyku ALGOL 60 na počítači GIER a kreslené zapisovačom CALCOMP v ÚTK SAV. Úplne prvým bol obraz ľudskej ruky posúvanej alebo otáčanej, umiestnenej v anuloide z roku 1973 – dva dolné, čierno-biele obrazy. Nasledujú ďalšie variácie ruky z rokov 1974 a 1978. Druhou grafikou je postava ženy v kombinácii s epicykloidou ako cyklus obrazov.

V miestnosti sú vystavené aj osobnosti IT, zatiaľ len v začínajúcom počte. Na zadnej stene miestnosti je história vývoja IT v Košiciach spracovaná v rámci Extrapolácií 2015, pod vedením Ing. Guspana z TU v Košiciach.

Miestnosť č. 10 Počítač RPP-16

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, miestnosť 10 – Spherical Image – RICOH THETA

Ústrednou časťou tejto miestnosti je počítač RPP-16S Funkčná vzorka č. 1 (FV1) z roku 1972. Je to prvý riadiaci počítač 3. generácie v ČSSR, ktorý bol vyvinutý v Ústave technickej kybernetiky SAV v rokoch 1965 – 1973 a bol navrhnutý výlučne na domácej súčiastkovej základni. Od roku 1974 bol vyrábaný v TESLA Námestovo, neskôr ZVT (Závody výpočtovej techniky). Funkčná vzorka počítača RPP-16S FV1 bola skonštruovaná v spolupráci s Konštruktou Trenčín podľa dokumentácie ÚTK SAV a VÚVT Žilina. Tento exponát je zbierkový predmet, zapožičaný zo Slovenského národného múzea, kde sme ho darovali z ÚTK SAV v roku 1978.

Vľavo sú vystavené dosky počítača a operačná pamäť 4K/18 v dvoch vyhotoveniach – staršom kubickom a mladšom planárnom. Na začiatku výstavného stola je expozícia páskového vodiča pre výpočtovú techniku, ktorý bol vyvinutý v rokoch 1972 – 1974 vo Výskumnom ústave káblov a izolantov (VÚKI) v Bratislave. Autormi sú Ing. Miloš Ort, CSc. a dipl. tech. Michal Kováčik. Vystavené sú aj dokumenty o udelení zlatej medaily INCHEBA za počítač RPP-16 (1974) a zlatej medaily INCHEBA za páskový vodič (1975), patentová listina a rezortné vyznamenania.

Vpravo od počítača RPP-16 je na výstavných stoloch rozložená konštrukčná výkresová dokumentácia počítača RPP-16S FV1 z Konštrukty Trenčín, zapožičaná z Ústredného archívu SAV. V kúte stojí minipočítač RPP-16M v stojanovom prevedení z roku 1978 s ďalekopisom T100, ktorý slúžil ako pracovisko systémového administrátora.

Pri dverách je stôl a na ňom sú príklady výpisov programov počítača RPP-16 v jazyku SAM a polička s unikátnymi diernymi páskami prekladača jazyka RPP-FORTRAN z roku 1978. Autorom prekladača bol kolektív výskumníkov z ÚTK SAV.

Na stenách je opísaná štruktúra projektu RPP-16 s jeho podprojektami a spolupracujúcimi organizáciami a s fotografiami riešiteľov – výskumných pracovníkov ÚTK SAV.

Miestnosť č. 15 – Komunikácie

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, miestnosť 15 – Spherical Image – RICOH THETA

Táto časť výstavy je venovaná prenosu údajov medzi počítačmi. Prehliadka začína expozíciou diernych štítkov s vysvetlením vývoja na nástenke. Dierne štítky sú vystavené na stole, kde sú nainštalované emulácie dierovania dierneho štítku a diernej pásky, ktorá nasleduje ako ďalšia expozícia. Zaujímavosťou je možnosť „vydierovať“ dáta do dierneho štítku alebo do diernej pásky, ktoré sa zobrazujú na obrazovkách PC. V prípade dierneho štítku je možné vidieť čitateľné dáta napísané na okraji štítku, a v prípade diernej pásky na obrazovke vľavo s reprezentáciou kódu v binárnej aj oktálovej forme.

Nasledujú magnetické pamäťové médiá: magnetické pásky, páskové kazety – na ne nadväzujú pružné (floppy) disky, nazývané diskety, rozmerov 8“, 5,25“ a 3,5“ aj so svojimi mechanikami. Na stenách sú obrazy magnetických záznamov na páskach a diskoch, zhotovené špeciálnou magnetickou lupou. Obraz jedného 512B bloku, zapísaný na magnetickej páske šírky 0,5“, sa ukazuje na obrazovke počítača, ktorý zviditeľňuje magnetický zápis.

Expozícia končí čítacím zariadením na CD ROM spoločnosti SONY z roku 1989. Na ÚTK SAV sa vtedy začínala výskumná úloha vývoja československých optických pamätí. Na stene je obraz zápisu dát do „našich“ experimentálnych povrchov pre CD-ROM, urobený na elektrónovom mikroskope.

Výstava pokračuje zariadeniami na prenos dát. Sú to modemy od prenosovej rýchlosti 200b/s a 1200b/s z Výkumného ústavu spojov v Banskej Bystrici až po modem 64Kb/s spoločnosti NOKIA. Prenos dát sa dá vysvetliť na inštalovanom modeli telefónneho vedenia. Na konci stola je laserové prenosové zariadenie, používané v sieti SANET v roku 2001. Nasleduje v kúte inštalovaná rádiová anténa na prenos dát s vystaveným prvým smerovačom (router) a mailovým serverom pre SAV v Bratislave (1992). Ďalej sú vystavené príklady lokálnych sietí: tenký Ethernet 10Mb/s, hrubý Ethernet 100Mb/s, a štrukturovaná kabeláž 1000Mb/s s napojením na multimódovú optiku. Expozícia končí príkladmi na optický penos dát cez sklené vlákna so súčasnou prenosovou kapacitou v sieti SANET 2x100Gb/s. Súčasťou tejto expozície sú aj vzorky HDPE rúr, do ktorých sa ukladajú optické káble v zemi, a vzorka reálneho optického kábla.

Miestnosť č. 16 Historická knižnica

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, knižnica – Spherical Image – RICOH THETA

Historická knižnica je súčasťou Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku pri VS SAV. Jej začiatok sa datuje do roku 2012, kedy sa výstava presťahovala do Slušovickej haly, a už bolo jasné, že nestačí na výstave prezentovať len technické prostriedky, ale je nutné začať ku nim zbierať a vyhľadávať aj literatúru o ich vlastnostiach, spôsobe konštrukcie, programovaní a aplikáciách. Základom bola už existujúca literatúra získaná v rámci zbierok. V tom období sa získali prvé knihy zberateľskou činnosťou z vyraďovaní v ÚI SAV, ÚMMT SAV, VS SAV a od súkromných osôb. Urobila sa prvá štruktúra a definovanie obsahu budúcej zbierky literatúry, unikátnej na Slovensku, pretože sa zbierali knihy, ktoré už neslúžili pracovníkom SAV, ale boli vhodné pre štúdium vystavovaných technických exponátov. Ďalšie knihy a príručky boli získané od darcov, účastníkov exkurzií, alebo cielených stretnutí bývalých zamestnancov ÚTK SAV a VÚLB, ktoré boli pravidelné a konali sa pod názvom Prokybernetika, resp. Probionika. Evidencia je vedená v Exceli a knižné jednotky, evidované v databáze, sú rozdelené na podskupiny podľa účelu použitia a sú umiestnené v skrinkách v miestnosti M16 nasledovne:

Skrinka č. 1 Slovníky, zborníky, časopisy, všeobecná problematika

Skrinka č. 2 Knihy zakúpené v obchodoch, vydané známymi vydavateľstvami a s obsahom blízkym k IT

Skrinka č. 3 Prevažne príručky k softvéru dodávanému k počítačom

Skrinka č. 4 Dokumentácia a príručky opisujúce hardvér, väčšinou dodávané k zakúpeným strojom, a technická dokumentácia k strojom

Skrinka č. 5 Príručky SMEP, JSEP

Skrinka č. 6 Magnetické médiá

Skrinka č. 7 Literatúra a opis projektov z VÚLB

Skrinka č. 8 Dokumentácia a príručky dodané firmami IBM, SCO, SGI

Skrinka č. 9 Novell Netware

Skrinka č. 10 Rukopisy projektov darované autormi a riešiteľmi

Ing. Štefan Kohút

Komentáre sú uzavreté.