SMEP

Systém malých elektronických počítačov

Systém malých elektronických počítačov, skratka SMEP vznikol v rokoch 1976-7 v krajinách RVHP pod vedením Sovietskeho zväzu, kde bolo sídlo hlavného konštruktéra. Bola to organizovaná aktivita s cieľom udržať  krok s extrémne rýchlo sa rozvíjajúcim vývojom a používaním počítačov v západných krajinách. Firma DEC svojim konštrukčným riešením minipočítačov v sedemdesiatych rokoch sprístupnila počítače aj malým firmám. Preto sa krajiny RVHP rozhodli odkopírovať tento systém a tak udržať krok so svetovým vývojom. Pri rozhodovaní bola okrem firmy DEC uvažovaná aj spoločnosť HP, ktorej počítače tiež prichádzal do úvahy na kopírovanie. Vyhral rad počítačov PDP11/10, PDP11/40,  PDP11/50 (PDP11/45). Ich ekvivalenty v programe SMEP boli SM3/20, SM4/20, SM52/11. Platila zásada, že akákoľvek  elektronická časť SMEP je vyhovujúca vtedy, keď na nej bezchybne prejdú testy pre počítač PDP11. Keď firma DEC prešla potom na virtuálne systémy so svojim počítačom VAX a operačným systémom VMS, tak v SMEPE vznikol ekvivalent SM52/12. Počítač VAX bol ovšem svojou filozofiou a teda aj operačným systémom úplne odlišný od počítačov PDP11. Systém SMEP skončil Reganovým embargom a úplne v roku 1989. Prínosom SMEP-u bolo, že krajiny RVHP boli po revolúcii kompatibilné v oblasti počítačov so západnými krajinami a že sa u nás udržal výskumný a inžiniersky potenciál na takmer svetovej úrovni. Najmä aplikácie tvorili oblasť unikátnych riešení, kde sa uplatnila naša kreativita a rozum. Vďaka tomu sme sa nestali hneď montážnou linkou typu Malajzia,  Tajvan a pod.

Kazetové disky

Kazetové diskové jednotky boli tiež kópiou strojov firmy DEC. V Minimúzeu sú len kazetové disky ako magnetické médiá. Na obrázku sú dve diskové kazety.

Vľavo je disk RK05 firmy DEC a vpravo bulharský disk IZOT. Organizácia údajov na diskovom povrchu bola rovnaká, pretože obslužný systém pre správu súborov počítačov SMEP bol zhodný s File systémom PDP11.

Konštrukčné riešenie však bolo iné a preto kazety neboli fyzicky kompatibilné.

Dosky SMEP

V expozícii sú dve dosky z počítača SMEP.

Jedna už spomínaná – ASAD, ľavá a druhá (vpravo) je doska s paralelným rozhraním „in“ aj „out“, na pripojenie blízkych periférií vyššou rýchlosťou.

Jej ekvivalent v PDP11 bola doska DR11.

Rozhranie bolo použité na pripojenie snímača a dierovača diernej pásky, tlačiarne DZM180 a podobne.

Dokumentácia

Dokumentácia bola podrobná – až na piny integrovaných obvodov a výkresy konštrukčných riešení.

V prípadoch vývozu bola používaná verzia v ruskom jazyku.

Dokumentácia pre diskové pamäte a tlačiareň DZM 180 v ruštine je vystavená v expozícii.

Programové vybavenie

Programové vybavenie – operačné systémy, prekladače jazykov a knižnice programov počítačov SMEP boli kópiou z počítačov PDP11. Jednoduchý operačný systém používaný v počítačéch PDP11/10  pre foreground a background RT11 bol počítači SM3/20 nazvaný DOS. Operačný systém RSX-11M, pri ktorom mohlo pracovať súčasne 16 terminálov s prideľovaním času a dynamickým prideľovaním pamäti mal ekvivalent DOS-RV, čo znamená Diskovaja operativnaja sistema reaľnovo vremeni (vremia je po rusky čas). Operačný systém MUMPS – Massachusetts General Hospital Utility Multiprogramming System ( v súčasnosti, vylepšený nesie názov Caché) bol to vlastne interpretačný programovací jazyk so statickým prideľovaním pamäti, používaný na tvorbu nemocničných informačnych systémov (napr.VÚLB Bratislava). Jeho ekvivalent v SMEP-e bol DIAMS. Pretože preklady operačných systémov neboli dobré a systémy mali poruchy, používali sa často originálne americké verzie z dodávok PDP11.

Aktivita firmy Datasystém v oblasti programového vybavenia

Aktivita firmy Datasystém v oblasti SMEP

Aktivita firmy Datasystém v oblasti SMEP

Komentáre sú uzavreté.