SANET

Plagát siete SANET na chodbe

Plagát siete SANET na chodbe

Prvé stretnutie používateľov počítačových sietí s cieľom založiť spoločnú sieť (SANET) bolo vo VS SAV 23. 1. 1991. Dňa 28. 2. 1991 sa na ÚAK (Ústav aplikovanej kybernetiky, rezortný výskumný ústav Ministerstva hospodárstva SR) uskutočnilo stretnutie zakladateľov združenia SANET so zástupcami Technickej univerzity vo Viedni (TUV) a spoločnosti DEC aby sa dohodli na spoločnom projekte dátového prepojenia výskumných pracovísk cez Bratislavu do Viedne. Nadväzne na to sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET dňa 10. 4. 1991. Prvé valné zhromaždenie Združenia SANET sa uskutočnilo 11. 4. 1991. Združenie sa stalo právnickou osobou zaregistrovaním na MV SR dňa 17. 5. 1991. Dátové prepojenie UAK a TU Viedeň bolo spustené do prevádzky 28. 10. 1991 s prenosovou kapacitou 9,6Kb/s a 4,8Kb/s do sietí ACONET a EUNET, spolu 14,4 Kb/s. V rokoch 2002 – 2004 bola sieť prebudovaná z telefónnej na optickú s kapacitou prenosu 1 Gb/s na celom území Slovenska. V prvej polovici roku 2016 prešla sieť SANET generačným skokom v oblasti prenosovej kapacity a aj v technológii smerovania paketov. Na najdôležitejších trasách prepájajúcich osem krajských miest bola zvýšená prenosová kapacita z 10 Gb/s v roku 2015 na 2×100 Gb/s. V roku 2016, kedy oslavuje SANET 25. výročie svojej existencie je prenos dát v tejto sieti 14 milónovkrát rýchlejší ako v roku, kedy SANET vznikol.

Komentáre sú uzavreté.