Integrované obvody a mikroelektronika

Táto expozícia obsahuje prehľad vývoja integrovaných obvodov na Slovensku hlavne v ÚTK SAV, ktoré sa potom vyrábali v závode Tesla Piešťany, obvodov vyvinutých inde a vyrábaných v tomto závode ako aj zahraničných integrovaných obvodov.

Expozicia

Expozícia integrovaných obvodov

Prvý experimentálny integrovaný obvod  (1973) MOS (Metal Oxyd Semiconductor) na Slovensku bol RS preklápací obvod s 11 tranzistormi navrhnutý v ÚTK SAV a vyrobený v závode Tesla Piešťany. Prvým väčším projektom (1974) bol návrh masiek (zapojenie tranzistorov dodal objednávateľ) pre zákaznícky obvod bunky homogénneho paralelného počítača vyvíjaného v Ústave problémov riadenia, Akadémie vied ZSSR v Moskve, ktorý mal približne 300 tranzistorov.


Integrované obvody(IO) – základné prvky digitálnych systémov

Integrované obvody sú základné prvky počítačov tretej a ďalších generácií počítačov.

Porovnanie

Porovnanie veľkosti spínacích prvkov digitálnej elektroniky – relé, elektrónka, diskrétny tranzistor, integrované obvody malej, veľkej a veľmi veľkej integrácie

Združujú logické obvody alebo celé systémy (napríklad mikroprocesory) do jednej súčiastky vo forme poprepájaných tranzistorov na kremíkovej podložke umiestnenej v kovovom, plastovom alebo keramickom púzdre. Predchodcami integrovaných obvodov boli elektromechanické relé, elektrónky a diskrétne tranzistory.

Súčasné, najkomplexnejšie IO obsahujú až niekoľko miliárd tranzistorov s veľkosťou zapúzdreného čipu mnohokrát menším ako je jediná elektrónka, ktorej funkcia je totožná s funkciou tranzistora.

 

Komentáre sú uzavreté.