RPP16

Súčasťou vývoja počítača RPP16 bol aj vývoj základného softvéru – od návrhu súboru inštrukcií  (Ján Šturc, Ivan Kočiš, Peter Hatala), cez návrh asemleru, nahrávací program v strojovom kóde,  až po operačný system a knižnice programov pre tvorbu aplikačného softvéru. Osobitnou kapitolou boli kompilátory pre jazyky R-FORTRAN, ML-1, COBOL.  Prehľad systémového a aplikačného softvéru je súčasťou expozície RPP16. Softvér pre RPP16 bude bližšie opísaný v pripravovanom dokumente.

Obr 1. Expozícia programového vybavenia RPP 16

Obr.2: Inštrukcie RPP 16

Obr. 3: Dierne pásky s prekladačom SAM a kompilátorom FORTRAN

 

Obr.4: Príručky k operačnému systému RPP 16

Komentáre sú uzavreté.