Gier

Hlavným programovacím jazykom na tomto počítači druhej generácie bol jazyk Algol, ktorý bol zostavený v Dánsku. Vedúci tímu bol Peter Naur z Dánska. V expozícii je programátorská príručka ALGOL 60 a operátorská prísučka HELP 3, čo bol predchodca operačného systému – pomocný systém na komunikáciu počítača s okolím –  vstup zo snímača diernej pásky, výstup na dierovač, alebo tlačiareň, práca s magnetickou páskou, neskôr aj s diskom.

Na tomto počítači sa riešilo veľa úloh základného a aplikačného výskumu rôznych ústavov SAV. Významnú úlohu zohral pri vývoji počítača RPP16, keď sa s jeho pomocou robila emulácia strojových inštrukcií, návrh dosiek s plošnými spojmi pre malodoskovú verziu, výpočet kabeláže – drôtových spojov medzi jednotlivými doskami plošných spojov ako aj generovanie testov pre kabeláž. K ďalším riešeným úlohám v rámci výskumu počítačov vyšších generácií bola systémová simulácia matice buniek univerzálneho homogénneho počítačového prostredia, logická simulácia jednej bunky tohoto prostredia a prvá verzia interaktívneho grafického programu pre návrh integrovaných obvodov (SIKEM), ktorý sa použil pri vývoji integrovaných obvodov v ÚTK SAV.

V Historickej knižnici Stálej výstavy sa nachádza zoznam všetkých úloh riešených na tomto počítači.

Obr 1: Príklady  aplikácií počíťača Gier

 

Komentáre sú uzavreté.