Silicon Graphics Inc. (SGI) Origin 2000

Expozícia venovaná počítaču SGI Origin 2000

Expozícia venovaná počítaču SGI Origin 2000

Firma SGI Inc. bola v osemdesiatych rokoch minulého storočia vedúcou v oblasti počítačovej grafiky na svete. S rozvojom integrovaných obvodov s miliónmi tranzistorov bolo možné realizovať na jednom čipe a podstatne lacnejšie vysoko paralelné grafické procesory (GPU – Graphical Processing Unit) pre osobné počítače s architektúrou, ktorú priniesla a overila firma SGI ale ktorá nástup GPU na jednom čipe nezachytila. V tvrdej konkurencii sa preorientovala na paralelné počítače pre numerické výpočty.


Medzi ne patril aj Origin 2000, ktorý sa používal vo Výpočtovom stredisku SAV v rokoch 1999 až 2005 a nahradil dovtedy používaný SGI Power Chalenge (1997-2000).

Príklady úloh riešených vo VS SAV na počítači Origin 2000

Príklady úloh riešených vo VS SAV na počítači Origin 2000

Počítač Origin mal 8 procesorov R10000 s dvomi vyrovnávacími pamäťami (cache) s kapacitou 4 MB, operačnú pamäť 2GB, 8 pevných diskov s celkovou kapacitou 234 GB, jednu mechanikou CD ROM a magnetickú páskovou jednotkou. IX, kompilátory jazykov Fortran 77 a 90, C a C++ a rôzne podporné softvéry pre vývoj programov, matematické a simulačné výpočty ako aj vizualizáciu vedeckých dát. Origin 2000 sa v dobe svojho vzniku (1990) radil výpočtovým výkonom niekoľko Giga FLOPS k superpočítačom.


Na počítačí Origin 2000 sa robili výpočty súvisiace s výskumnými projektami v 22 ústavoch SAV v rôznych vedných odboroch. Najviac ho využívali Ústav anorganickej chémie, Chemický ústav, Ústav polymérov a Geofyzikálny ústav.

Komentáre sú uzavreté.