Riadiaci počítač RPP-16S

Typ počítača:                                      Riadiaci číslicový počítač tretej generácie

Dĺžka slova:                                         16 bitov + 1 bit na ochranu + 1 rezerva

Stavebné prvky:                                  Integrované obvody TESLA typ TTL

Kapacita operačnej pamäti:                 4 096 až 65 536 slov

Doba cyklu operačnej pamäti:  2μs

Doba aritmetických operácií:                sčítanie v pevnej rádovej čiarke             4μs

násobenie                                            10μs

delenie                                                10μs

Rádová čiarka:                        pevná, pohyblivá

Počet inštrukcií:                                   75

Počet prerušovacích úrovní:                 16

Priamy vstup do pamäti:                       áno

Dosky počítača RPP-16 S v expozícii výstavy

Periférie počítača

Operátor mal k dispozícii elektrický písací stroj na pulte počítača. Údaje do počítača sa vkladali pomocou diernej pásky a výstupné údaje sa dierovali do diernej pásky, alebo sa tlačili na tlačiarni. Dôležitou súčasťou bol aj operátorský panel, cez ktorý sa zadávali údaje priamo do registrov počítača. Používal sa pri štartovaní počítača, alebo pri poruche. Počítač používal vonkajšie pamäti magnetické diskové (DP4), magnetické páskové a experimentálne bola použitá aj magnetická bubnová pamäť.

Počítač RPP-16 S zo sériovej výroby

Dňa 16. 9. 1977 bol v Počítačovom laboratóriu Ústavu technickej kybernetiky inštalovaný počítač RPP 16S v. č. 51/77 z TESLY Námestovo. Tento počítač bol postupne rozšírený o jednotku styku s prostredníctvom JSP, magnetické pásky a magnetické disky a prvý grafický displej vyvinutý v VÚVT Žilina (Výskumný ústav výpočtovej techniky). Počítač v takejto zostave už slúžil na ladenie aplikačných programov pre riadenie výroby a najmä pre záverečnú oponentúru úlohy aplikovaného výskumu Aplikačné programové vybavenie riadiaceho počítača RPP 16. Celkovo bolo vyrobených 121ks RPP-16S a 93ks RPP 16M.

Programové vybavenie RPP 16

Základným programovacím prostriedkom bol jazyk symbolických adries – assembler SAM. V ňom boli naprogramované operačné systémy AMOS – Malý akademický operačný systém, vyvinutý pre RPP 16 ako prvý v ÚTK SAV (teraz UI SAV).  Ďalší bol operačný systém na riadenie výroby v reálnom čase SL1 – Slušovice. Vyvinul ho Ing. Kubík v ZVL Kysucké Nové Mesto. Prevzalo ho a predávalo ho JZD Slušovice. Existoval ešte operačný systém, ktorý vyvinul Ing. Koubek.  Okrem týchto programov boli vypracované knižnice matematických procedúr a množstvo aplikačných programov. V čase malodoskových verzií boli tri počítače RPP16 v prevádzke v ÚTK SAV na tri zmeny a programátori tam aj spávali a striedali sa v noci aby stihli termíny výskumných úloh štátneho plánu aplikovaného výskumu. Zodpovedný riešiteľ úlohy „Základné programové vybavenie počítača RPP-16“ bol RNDr. Eduard Kostolanský, CSc z ÚTK SAV. Bol aj vedúcim riešiteľského tímu, ktorý vyvinul operačný systém AMOS a prekladač jazyka FORTRAN.

Komentáre sú uzavreté.