Filmy

Osem dní v jednej pracovni

Unikátom v Minimúzeu je historický 8 dielny televízny seriál „Osem dní v jednej pracovni“, ktorý zachytáva reálne používanie počítačov vystavených v múzeu. Jeden diel má dĺžku 30 minút. Bol natočený v roku 1974  a hovorí o „budúcnosti“ počítačov v roku 1990. Tvorcom filmu bola v roku 1976 udelená Cena SAV za popularizáciu vedy. Seriál pre Slovenskú televíziu (Hlavná redakcia vzdelávacích programov) natočil Krátky film Praha, režisér Pravoslav Flak, v hlavnej úlohe muža z roku 1990 vystupoval Ing. Štefan Kohút z ÚTK SAV. Seriál bol niekoľkokrát premietaný v programe SVT1 a bol aj dabovaný do češtiny pre českú televíziu, kde bol taktiež premietaný (videl ho Kazo Križan z ÚTK v Brne na služobnej ceste).

Jednotlivé diely seriálu:

1. Možnosti počítačov – odborný námet: Prof. Dr. Ing. Ladislav Gvozdják

2. Základné časti počítača – odborný námet: Ing. Ladislav Odstrčil

3. Generácie počítačov – odborný námet: Doc. Ing. Ivan Plander, CSc.

4. Programovanie – odborný námet: RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.

5. Riadenie výrobných procesov – odborný námet: Ing.Bohuslav Vykouk, CSc.

6. Riadenie ekonomických procesov – odborný námet: Doc. Ing. Ladislav Unčovský, CSc

7. Minipočítače – odborný námet: Ing. Štefan Ložek

8. Perspektívy – odborný námet: Ing. Ivan Kočiš, CSc

 

Autori prvotného „Návrhu na cyklus relácií o podstate, možnostiach použitia a perspektívach samočinných počítačov“ s členením na 8 častí boli pracovníci ÚTK SAV: Ing. Štefan Ložek, Ing. Ján Lupták a Ing. Bohuslav Vykouk, CSc, ktorý bol aj autorom myšlienky realizovať takéto dielo na propagáciu nových technológií, vyvíjaných aj v ÚTK SAV.

Film bol zakúpený ako digitálna kópia z 36mm ferebného celuloiodového filmu Eastman Color pre účely Minimúzea vo VS SAV a slúži výlučne na študijné a prezentačné ciele pre exkurzie a odbornú verejnosť. Film je súčasťou Zlatého fondu slovenskej televízie.

 

 

Počítače z Oravy

Ďalším filmom je 12,5 minútová dokumentárna snímka Počítače z Oravy, režisér Kamenický, námet a scenár Jozef Bugár (ÚTK SAV), odborný poradca Jozef Bugár a Ing. Štefan Kohút.  Film je určený výlučne ako doplnok pre exkurzie.

 

 

 

Komentáre sú uzavreté.