Kompatibilné s DEC zahraničné

TPA Quadro (Maďarsko)

Kompatibilný s PDP 8 (12 bitov), vyvinutý v KFKI Budapešť. Je to stolový počítač v jednej skrinke (napájací zdroj, procesor, pamäť RAM, 2 mechaniky flexibilných diskov, monitor) s neobyčajným dizajnom. CPU mala ALU so štvorbitovými rezmi AMD 2900. Používal Ústav mechaniky strojov SAV v Bratislave.

KSR 4000 (NDR)

Kompatibilný  s  PDP 8 (12 bitov) plus pridané inštrukcie. Používal sa pre riadenie elektrónového litografu ZBA-10 v ÚTK SAV Bratislava.

TPA 70 (Maďarsko)

16 bitový minipočítač vyvinutý v KFKI Budapešť, ktorý bol kompatibilný s PDP 11 ale mal navyše pridané inštrukcie. Používal Ústav mechaniky strojov SAV v Bratislave.

Elektronika 60 (ZSSR)

Kompatibilný s PDP 11. Používal CPU plus časť RAM na jednej doske. Procesor je na piatich čipoch. Na takomto počítači vyvinul Alexej Pažinov z Výpočtového centra Akadémie vied ZSSR hru Tetris. Počítač sa používal v systéme pre meranie súkrytu masiek integrovaných obvodov v ÚTK SAV Bratislava.

Komentáre sú uzavreté.