CDROM

Expozícia CD ROM

Expozícia CD ROM

V expozícii je vystavený prvý CD nosič CDROM, zakúpený v roku 1989 na Slovensku (ÚTK SAV) spolu s externou mechanikou SONY. V tom čase boli pokusy vyvinúť na Slovensku vlastnú CD mechaniku aj vlastný CD nosič. CD nosiče sa do mechaník vkladali v špeciálnych obaloch tzv. „caddy“ (angl.). V expozícii je okrem obalu SONY aj typ Philips. Na obrázku na stene je vidieť záznamy vysokoenergetickým laserom do polyetylénového pokusného povrchu slovenského nosiča. Pri zázname logickej „1“ laser roztopil polymér v vytvoril jamku. Do takého záznamu sa už ďalší záznam nedal zapísať. Preto to boli pamäte ROM – Read Only Memory. Odtiaľ je odvodený ich názov. Vystavená mechanika „vedela“ len čítať. CD nosiče sa vtedy vyrábali len priemyselne (ako voľakedy LP platne). Vystavené sú aj nosiče firiem Maxtor a IBM s možnosťou zápisu v jednej mechanike. Tieto systémy sa volali WORM – Write Once Read Many (times). Po roku 1989 sa mechanika MAXTOR s kapacitou 700MB predávala v Bratislave v kamennom obchode s elektronikou za 100 tisíc Kčs. Vývoj na Slovensku už nebol potrebný.

Komentáre sú uzavreté.