Začiatky počítania

V expozícii sa nachádzajú prvé pomôcky na počítanie a triedenie údajov. Logaritmické pravítko a inžinierske výpočty, elektrický tabulačný systém Hermana Holeritha z roku 1987,  ktorý je na výstave prezentovaný len vo forme obrázkov. Používal dierne štítky navrhnuté Hoerithom a triedil ich podľa zosnímaných údajov  – z elektrických kontaktov, prepojených do kombinačných obvodov podľa želaných kritérií.  Obrázky aj popisy sú prezentované z knihy  Brian Randel, editor.: The Origins of Digital Computers, Selected Papers, Springer Verlag, 1973, 464 s.

Druhý typ strojov predstavuje obdobie pred vznikom počítačov a tento spôsob spracovania sa nazýval „mechanizácia administratívnych prác“. Boli to kalkulačky, ktoré vedeli vykonávať aritmetické operácie (+ – / x) s číslami zadanými priamo z klávesnice stroja a čísla spočítavali v stĺpcoch.  Zástupcom v tejto kategórii sú kalkulačky Facit, Rheinmetall, Soemtron, Elka atď. V strede miestnosti je vystavený mechanický účtovací stroj MERCEDES. Takéto účtovacie stroje vedeli spočítavať, odpočítavať, násobiť a deliť horizontálne. Boli oveľa zložitejšie ako kalkulačky. Používali sa aj na výpočet miezd. Na nich vznikali známe „výplatné pásky“.

Komentáre sú uzavreté.