RPP-16/SMEP

V období keď sa začala výroba počítačov SMEP a v ÚTK SAV už štyri roky pracovali počítače PDP11 bolo potrebné vyriešiť kompatibilitu počítača RPP 16 počítačmi SMEP. Dňa 6. 12. 1979 sa začala spolupráca ÚTK s JZD Slušovice s cieľom naprogramovať pre RPP16 v jeho assembleri (SAM) operačný systém RSX-11M z počítačov PDP 11. Na túto úlohu sa podujala skupina troch študentov Milan Frnka, Peter Fabini a Viliam Mlich. Na pripojenom obrázku sú zľava: Milan Frnka, Štefan Beleš (technik RPP16), Viliam Mlich, Peter Fabini a Kubík (autor SL1). Systém sa nazýval F16 a jeho vývoj predstavoval niekoľko mesiacov. Podporný tím tvorilo ďalších približne 10 technikov a matematikov. Vedúci tímu bol Ing. Štefan Kohút. Dňa 4. 3. 1980 už bola odskúšaná kompatibilita v prenose údajov a textov medzi PDP11/40 a RPP 16 a zároveň aj medzi TESLA200 a RPP-16. Dňa 22. 3. 1980 bola pripojená disková pamäť DP-4 k počítaču PDP11/40. Cez jej diskový zväzok sa už mohli prenášať údaje z PDP11/40 do RPP16S, kde  bežal nový operačný systém F-16. Dosiahla sa tak dátová aj systémová kompatibilita týchto dvoch typov počítačov a tým stratili opodstatnenosť neprajné námietky voči RPP-16. Požiadali sme ZVT Námestovo o skonštruovanie a vyrobenie dosiek na pripojenie displejov SM7202 prúdovou slučkou cez sériové rozhranie k RPP16. Mala to byť obdoba DL-11 fy Digital, alebo ASAD(asynchromný adaptér) zo SMEP-u. Dňa 30. 4. 1980 už bola predvedená multiužívateľská práca pod operačným systémom F-16 s pripojenými 3-mi terminálmi SM7202 a porovnaná s prevádzkou RSX-11M v obdobnom zapojení.  JZD Slušovice však do nového systému vložili aj svoj starší systém SL-1 a predávali tieto dva produkty ako jeden za značne vysokú sumu. O takýto systém, ktorý bol veľký a pomalý nebol záujem.

Nový operačný systém RSM F16

V priebehu roka 1980 naprogramoval Ing. Viliam Mlich z vlastnej iniciatívy úplne nové, samostatné a rýchlejšie jadro operačného systému F-16 a vznikol tak nový systém, nazvaný RSM-F16, ktorý bol predvedený prvýkrát 30. 1. 1981. Počítačové laboratórium ÚTK SAV začalo tento systém inštalovať pod vedením Ing. Štefana Tormu. Dňa 29. 9. 1981 bol už  tento systém nasadený na počítačoch RPP-16S v 10 organizáciách v ČSSR. V období august – september 1981 naprogramoval Ing.Milan Frnka na RPP-16 prekladač jazyka Cobol.  Najväčším záujemcom o RSM-F16 boli ŽOS Vrútky a VŠLD vo Zvolene. Vznikla tak prevádzkovaná a teda neoddiskutovateľná kompatibilita počítačov RPP 16 a SMEP zásluhou Počítačového laboratória ÚTK a jeho troch pracovníkov, známych pod skratkou FFM  (Fabini – Frnka – Mlich). Systém bol multiprogramovací so statickým prideľovaním pamäti (program po prerušení sa nedal odsunúť na disk) a preto programy čakajúce na spracovanie mohli byť vložené do pamäti počítača až keď sa uvoľnila dostatočná  kapacita po skončení niektorého programu bežiaceho v počítači. Z pohľadu používateľa však systém pracoval so sériovými terminálmi SM7202 presne tak ako pri počítačoch SMEP.

Komentáre sú uzavreté.