Aktuality

Rok 2021 je rokom dvadsiateho výroćia založenia Múzea počítačov. Podrobnéu históriu jeho založenia a fungovania až po súčasnosť opisuje publikácia Štefana Kohúta „20 rokov MÚZEA POČÍTAČOV NA SLOVENSKU 2001 – 2021„, ktorá vyšla v marci 2021.

25.3.2021

Oznamujeme tiež, že múzeu máme ešte niekoľko kusov publikácie Štefana Kohúta „Akademik Ivan Plander: Život a dielo„, ktorá vyšla v roku 2019 vo vydavateľstve VEDA. Záujemci o dejiny počítačov na Slovensku si ju môžu osobne vyzdvihnúť po dohode (elektronickou poštou) s vedúcim múzea denne medzi 11.00 a 14.00

25.3.2021

ARCHÍV AKTUALÍT 2010-2016

Komentáre sú uzavreté.