Archiv aktualít 2010-2016

Kohút, Š. : 40 rokov Výpočtového strediska SAV, 1. 4. 2016
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6257

Kohút, Š. : Putovná výstava v Poprade, 19. 5. 2016
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6340

Kohút, Š. : Veda je budúcnosť – pravda overená históriou, 9.3. 2016
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6219

Kohút, Š. : Týždeň vedy a techniky vo Výpočtovom stredisku SAV, Aktuality SAV, 15. 11. 2012
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4727

Kohút, Š. : Výpočtové stredisko navštívil doc. Ing. František Čuba, CSc., 9. 12. 2013
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=5168

Kohút, Š. : 40 rokov počítača RPP-16, 29. 11. 2013
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=5146

Kohút, Š.: Transfer IKT z výskumu do medicínskej praxe, Aktuality SAV, 5. 6. 2012
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4484

Kohút, Š.: Otvorenie Stálej výstavy, Aktuality SAV,  25. 5. 2012
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4468

Kohút, Š. : Výstava dejín výpočtovej techniky (Otvorenie 18.5.2012), 25. 5. 2012
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=5146

Kohút, Š. : Prvé sprístupnenie zbierok Stálej výstavy dejín VT na Slovensku v Slušovickej hale
Aktualita SAV, 16. 12. 2011
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4219

Kohút, Š. : Výstava Majstri ducha predĺžená, 10. 3. 2011
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=3789

Kohút, Š.: Otvorenie výstavy Majstri ducha, 18. 11. 2010
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=3607

Všetky publikácie

Komentáre sú uzavreté.