O Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku

Linky týkajúce sa Stálej výstavy dejín Výpočtovej techniky na Slovensku.
Odkazy na interné aj externé dokumenty.
Ako sa bežne stáva na Internete, je možné že niektoré externé odkazy sa stanú neaktuálne.
Prosím upovedomte ma o tomto tu Ing. Štefan Kohút,
stefan.kohut@savba.sk, 02/32293128


Cyklus Slovenské počítače, Matej Duman, videoredaktor, Hospodárske noviny s podporou spoločnosti ui42 s.r.o. Bratislava

Projekt EXTRAPOLÁCIE 2015 v Košiciach
Výstava v STM a sprievodné prednášky v dňoch 24. 9. – 25. 10. 2015

 Všetky publikácie

Komentáre sú uzavreté.