Citat zo statusu

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov dokladujúcich práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Stála výstava je realizovaná na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Minimúzea výpočtovej techniky ako organizačného útvaru Výpočtového strediska SAV od roku 2001 (Štatút Stálej výstavy).

 

Komentáre sú uzavreté.