2013 Podujatia SVDVT

Podujatia VS SAV

v rámci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku

v roku 2013

Dátum podujatia Druh podujatia Organizácia Počet účastníkov
6. 2. 2013 Kurz posielania multimediálnych súborov elektronickou poštou Maturanti JSŠ, Jelenia ul., Bratislava, 1957 8
19. 2. 2013 Exkurzia Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky, Bratislava 9
21. 2. 2013 Exkurzia VS SAV 2
12. 3. 2013 Exkurzia Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava 21
14. 3. 2013 Exkurzia Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava 10
17. 4. 2013 Exkurzia Základná škola s materskou školou GBELY 42
19. 4. 2013 Exkurzia Stredná odborná škola Ivánska cesta 13
22. 4. 2013 Pracovné stretnutie OS Probionika Bývalý Výskumný ústav lekárskej bioniky 9
24. 4. 2013 Exkurzia + superpočítač ui42 spol. s r.o. 20
24. 4. 2013 Exkurzia + superpočítač ZŠ Gessayova2, Petržalka

Petržalská superškola

6
26. 4. 2013 Exkurzia Stredná odborná škola Ivánska cesta, Bratislava 18
26. 4. 2013 Pracovné stretnutie OS Prokybernetika Bývalý Ústav technickej kybernetiky SAV 6
30. 4. 2013 Exkurzia + superpočítač Stredná odborná škola Námestovo 41
9. 5. 2013 Exkurzia UK, Fakulta matematiky a informatiky 4
21. 5. 2013 Exkurzia Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava 17
28. 5. 2013 Exkurzia Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 39
29. 5. 2013 Exkurzia Bývalý predseda ÚGKK s vnukmi 3
31. 5. 2013 Exkurzia Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného č. 25, Bratislava 26
18. 6. 2013 Exkurzia Absolventi EF SVŠT 1963 3
18. 6. 2013 Exkurzia Fyzikálny ústav SAV 2
19. 8. 2013 Exkurzia + superpočítač Detská Univerzita Komenského 24
20. 8. 2013 Exkurzia + superpočítač Detská Univerzita Komenského 32
26. 9. 2013 Exkurzia Klub učiteľov informatiky pri 1.sg 9
4.10. 2013 Exkurzia Spojená škola Tilgnerova

Bratislava

13
4.10. 2013 Stretnutie k 40. výročiu založenia PLÚTK Bývalí pracovníci Počítačového laboratória ÚTK SAV 6
18. 10. 2013 Exkurzia + superpočítač Základná škola Kanianka 30
21. 10. 2013 Exkurzia Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava, trieda 1.A 30
23. 10. 2013 Exkurzia Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava, trieda 1.C 28
24. 10. 2013 Návšteva odborníka Ing. Marian Zeman 1
28. 10. 2013 Exkurzia Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava, trieda 1.B 25
30. 10. 2013 Exkurzia Dve rodiny s deťmi 8
14. 11. 2013 Exkurzia + superpočítač

DOD

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, trieda 2.A

Bratislava

32
14. 11. 2013 Exkurzia + superpočítač

DOD

SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava 14
14. 11. 2013 Exkurzia + superpočítač

DOD

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, trieda 2.B

Bratislava

23
15. 11. 2013 Otvorenie výstavy 40 rokov počítača RPP-16 Pozvaní hostia (podpísaní) 22
18. 11. 2013 Exkurzia + superpočítač SPŠE Karola Adlera, Bratislava 34
19. 11. 2013 Prehliadka výstavy 40 rokov počítača RPP-16 Maturanti z roku 1957 6
20. 11. 2013 Exkurzia Gymnázium Vazovova ,

Bratislava

14
27. 11. 2013 Exkurzia Gymnázium Vazovova, Bratislava 9
2. 12. 2013 Exkurzia 1. súkromné gymnázium Bratislava,

sexta Unicorns

23
3. 12. 2013 Exkurzia 1. súkromné gymnázium Bratislava, sexta Vikings 21
4. 12. 2013 Exkurzia Základná škola Ostredková 14, Bratislava 14
5. 12. 2013 Exkurzia turistická sprievodkyňa 1
6. 12. 2013 Exkurzia JZD Slušovice a pozvaní hostia 8
10. 12. 2013 Exkurzia Obchodná akadémia Považská Bystrica 26
11. 12. 2013 Exkurzia Gymnázium Metodova, Bratislava 18
14. 12. 2013 Exkurzia Súkromná základná škola BellAmos, Martin, 5. tr. 12
21. 12. 2013 Exkurzia Súkromná základná škola BellAmos, Martin, 7. tr. 8

Za rok 2013 spolu: 48 podujatí so 790 návštevníkmi

Vypracoval: Ing. Štefan Kohút, 23. 12. 2013

Komentáre sú uzavreté.