2014 Podujatia SVDVT

Podujatia VS SAV

v rámci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku

v roku 2014

Por.číslo Dátum podujatia Druh podujatia Organizácia Počet

účastníkov

1 10. 3. 2014 Pracovné stretnutie Prokybernetika 4

10

2 12.3. 2014 Stretnutie seniorov Maturanti 1957

6

3 18.3. 2014 Exkurzia* Gymnázium sv. Uršule trieda 1.A, 2.A

14

4 18.3. 2014 Exkurzia SOŠ pre žiakov s TP Mokrohájska 1

3

5 19.3. 2014 Exkurzia Gymnázium sv. Uršule

trieda III.A III.B

10

6 19.3. 2014 Exkurzia Obchodná akadémia Rača, trieda 1.C

19

7 1. 4. 2014 Exkurzia Gymnázium Vazovova, trieda 3.B

13

8 8.4. 2014 Exkurzia* Berufsschule für Maschinen-, Fertigungstechnik und Elektronik, 1070 Wien Apollogasse 1.

Klasse 3E, 3Y

16

9 23.4. 2014 Exkurzia Gymnázium Laca Novomestského, Tomášikova ul., krúžok informatiky

8

10 28.4 2014 Exkurzia Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, ročník 4.,

krúžok Učiteľstvo

6

11 2. 5. 2014 Exkurzia Gymnázium Vazovova

20

12 12.5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera 5, trieda 2.D

23

13 12.5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera 5, trieda II.C

16

14 15. 5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera 5, trieda 2.A

17

15 15. 5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera 5, II.B

12

16 16. 5. 2014 Exkurzia Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16

10

17 19. 5. 2014 Návšteva Prof. Štefan Luby

1

18 20. 5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova ul, trieda I.A, 1. skupina

17

19 20. 5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova ul, trieda 1.A, 2. skupina

13

20 22. 5. 2014 Stretnutie z príležitosti

40. rokov RPP-16

Pracovníci Počítačového laboratória ÚTK SAV

10

21 20. 5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova ul, trieda I.C, 1. skupina

13

22 20. 5. 2014 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova ul, trieda I.C, 2. skupina

15

23 28. 5. 2014 Exkurzia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova ul, trieda I.B, 1. skupina

13

24 28. 5. 2014 Exkurzia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova ul, trieda I.B, 2. skupina

16

25 11.6. 2014 Návšteva Ing. Roman Blaško, CSc,

bývalý pracovník ÚTK SAV

1

26 15.6. 2014 Exkurzia Záujemci zo Švajčiarska

2

27 18.6. 2014 Exkurzia* Stredná odborná škola, Ivanská cesta, trieda 3MPS

20

28 18.6. 2014 Exkurzia Gymnázium sv. Edity Steinovej,

Charkovského ul. Košice,

výber z tried 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B

12

29 20.6. 2014 Exkurzia Zamestnanci VS SAV

Ing. Karol Tesař

1

30 20.6. 2014 Exkurzia* ZŠ a MŠ J.A.Komenského,

Hubeného ul., trieda 5.B

26

31 2. 7. 2014 Exkurzia REPRINT s.r.o. B. Bystrica

2

32 10.7. 2014 Exkurzia Detský programátorský tábor Learn2Code Summer Code Camp

16

33 15. 7. 2014 Exkurzia Detská ekonomická univerzita, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity, 1. skupina

24

34 15. 7. 2014 Exkurzia Detská ekonomická univerzita, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity, 2. skupina

18

35 31. 7. 2014 Exkurzia Pracovníci ÚA SAV

3

36 20. 8. 2014 Návšteva Ing. Vladimír Benko z B. Bystrice

1

37 29. 8. 2014 Exkurzia súkromné osoby zo Švédska

3

38 9. 9. 2014 Exkurzia Spojená škola Tilgnerova, Septima A

14

39 10. 9. 2014 Exkurzia Spojená škola Tilgnerova

Septima B, 1.skupina

16

40 11. 9. 2014 Exkurzia Spojená škola Tilgnerova

Septima B, 2.skupina

6

41 19. 9. 2014 Exkurzia Experti IBM z dodávky rozšírenia superpočítača AUREL

10

42 29. 9. 2014 Exkurzia Súkromná základná škola Oravská 11, Žilina, trieda VI. SA, VI.SB

22

43 6. 10. 2014 Exkurzia Obchodná akadémia Nevädzová,

trieda 1.A

30

44 7. 10. 2014 Exkurzia Obchodná akadémia Nevädzová,

trieda 1.C

29

45 13. 10. 2014 Exkurzia Obchodná akadémia Nevädzová,

trieda 1.B

28

46 14. 10. 2014 Exkurzia Spojená škola Tilgnerova,

trieda Kvinta

19

47 15. 10. 2014 Exkurzia Základná škola Brezová, Piešťany, trieda 8.B

22

48 22. 10. 2014 Exkurzia Gymnázium Ivana Horvátha, trieda I.A

16

49 23. 10. 2014 Exkurzia ZŠ a gymnázium Bajkalská ul ,

trieda 6.A

26

50 23. 10. 2014 Exkurzia Peter Filip, FÚ SAV

1

51 24. 10. 2014 Pracovné stretnutie Prokybernetika 5

21

52 29. 10. 2014 Exkurzia* ZŠ a gymnázium s VJM, Moldava nad Bodvou trieda 7.A, 8.A, 9.A

30

53 11. 11. 2014 Exkurzia* – TVT – Deň otvorených dverí Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo, trieda 1.B

22

54 11. 11. 2014 Exkurzia* – TVT – Deň otvorených dverí Základná škola Ostredková

trieda 5. – 9. (výber)

19

55 13. 11. 2014 Exkurzia* – TVT – Deň otvorených dverí Bilinguálne gymnázium C.S.Lewisa, trieda 2.B

21

56 13. 11. 2014 Exkurzia* – TVT – Deň otvorených dverí Bilinguálne gymnázium C. S. Lewisa, trieda 2.A, 5.A/B

26

57 13. 11. 2014 Prednáška* – TVT Občianske združenie ACHO – Aktívne chvíle oddychu

13

58 19. 11. 2014 Školenie OS Maturanti 1957

7

59 1. 12. 2014 Exkurzia SOŠ pre žiakov s TP Mokrohájska,

trieda I.MT

6

60 4. 12. 2014 Exkurzia ŠÚV Jozefa Vydru

trieda 4.V

1

61 12. 12. 2014 Návšteva Experti STU

3

62 30. 12. 2014 Exkurzia Bývalí pracovníci VS SAV

3

SPOLU ZA ROK 2014

841

* Exkurzie boli realizované aj pri superpočítači

Za obdobie roku 2014 bolo realizovaných spolu: 62 podujatí s 841 návštevníkmi. Z toho bolo 52 exkurzií pre školy a 18 z nich bolo rozšírených o exkurziu k superpočítaču.

Lektori exkurzií:

Stála výstava: Ing. Štefan Kohút, asistent Ing. Katarína Abelovská
Superpočítač: RNDr. Gabriela Obadalová – vizualizačný systém,
Bc. Blažej Vučkovski – monitoring a technické prostriedky v počítačovej sále.

V Bratislave 12.01. 2015

Vypracoval: Ing. Štefan Kohút

Komentáre sú uzavreté.