2015 Podujatia SVDVT

Podujatia VS SAV

v rámci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku

v roku 2015

Por.číslo Dátum podujatia Druh podujatia Organizácia Počet

účastníkov

1 14. 1. 2015 Exkurzia Návšteva z Kanady

4

2 23. 1. 2015 Seminár a  exkurzia* Metodicko-pedagogické centrum

11

3 7. 2. 2015 Exkurzia Privátna skupina – 3 generácie

20

4 4. 3. 2015 Exkurzia Návšteva z MPC

1

5 17. 3. 2015 Exkurzia Študenti FEI STU

6

6 18. 3. 2015 Exkurzia SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, učiteľ: Ing. Silvester Krasňan

19

7 31. 3. 2015 Exkurzia* Gymnázium Ladislava Sáru, maturanti, učiteľ: Mgr. Ján Varga

20

8 15. 4. 2015 Exkurzia Súkromná základná škola Oravská 11, Žilina, V.A, V.B,

učiteľ: Mgr. Katarína Jambor

26

9 20. 4. 2015 Exkurzia* Stredná odborná škola, Ivanská cesta, učiteľ: Ing. Boris Molnár

24

10 21. 4. 2015 Exkurzia DSS Rosa, Dúbravská cesta

23

11 2. 5. 2015 Exkurzia* Stredná odborná škola, Ivanská cesta, trieda 3. MPS, učiteľ: Ing. Boris Molnár

25

12 24. 4. 2015 Exkurzia Základná škola Zdenka Nejedlého, Spišská Nová Ves,

učiteľ: Mgr. Marek Zubaľ

25

13 29. 4. 2015 Exkurzia Katedra etnológie a muzeológie FFUK, učiteľ: Mgr. Peter Maráky

7

14 5. 5. 2015 Stretnutie a

exkurzia

ALUMNI klub STU

22

15 7. 5. 2015 Exkurzia ZŠ Ostredková 14,

učiteľ: Mgr. Renáta Truchlá

19

16 7. 5. 2015 Exkurzia* Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy, 2. ročník,

učiteľ: doc. Martin Šperka

11

17 11. 5. 2015 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera, trieda 2

učiteľ Ing. Martin Butkovský

11

18 11. 5. 2015 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera, trieda 2

učiteľ Ing. Peter Vereš

12

19 12. 5. 2015 Exkurzia* Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy, 1. ročník,

učiteľ: doc. Martin Šperka

5

20 14. 5. 2015 Exkurzia* Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera, trieda 2C, učiteľ: Brandys

19

21 26. 5. 2015 Exkurzia Obchodná akadémia Ružomberok, učiteľ: Ing. Igor Rosa

25

22 29. 5. 2015 Návšteva Ing. Roman Kišš, USA a hostia

4

23 30. 5. 2015 Exkurzia Návšteva zo Švédska

2

24 1. 6. 2015 Exkurzia Návšteva z Rakúska

1

25 2. 6. 2015 Exkurzia NEKO Spol. s r.o.

4

26 2. 6. 2015 Stretnutie OS Probionika 3

8

27 3. 6. 2015 Exkurzia Návšteva z Uzbekistanu

1

28 9. 6. 2015 Stretnutie Interview pre HN

2

29 11. 6. 2015 Exkurzia Obchodná akadémia Považská Bystrica,

učiteľ: Ing. Jana Galbavá

15

30 11. 6. 2015 Exkurzia Stredná odborná škola elektrotechnická, Zlaté Moravce, učiteľ: Ing Mária Šumná

19

31 11. 6. 2015 Exkurzia Stredná odborná škola elektrotechnická, Zlaté Moravce,

učiteľ: Ing. Daniela Valkovičová

23

32 20. 6. 2015 Stretnutie OS Prokybernetika 6

14

33 18. 6. 2015 Exkurzia Základná škola Jelenia ul, triedy: 5.B, 6.A, 7.A, učiteľ Ing. Peter Blažek

33

34 21. 7. 2015 Exkurzia FIIT

4

35 7. 9. 2015 Exkurzia FIIT

3

36 9. 11. 2015 Exkurziax ZŠ Podzáhradná, 8A,

učiteľ: Mgr. Ivana Kajabová

16

37 9. 11. 2015 Exkurziax ZŠ Podzáhradná, 8C,

učiteľ: Mgr. Dana Palčeková

15

38 9. 11. 2015 Exkurziax ZŠ Devínska 12, Nové Zámky,

učiteľ: Mgr. Ivica Gyurcsovicsová

25

39 10. 11. 2015 Návštevax Ing. Milan Gábik, býv. prac.VÚVT Žilina

1

40 12. 11. 2015 Exkurziax Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky, učiteľ: doc. Martin Šperka

12

41 13. 11. 2015 Exkurziax ZŠ Dudova2, Petržalka (Ing. Ľubomír Paller a 1 žiak)

2

42 20. 11. 2015 Exkurzia THS ÚSV SAV

2

43 30. 11. 2015 Exkurzia P SAV

1

44 1. 12. 2015 Exkurzia Štefan Rusnák, býv. prac. Datasystému

1

45 11. 12. 2015 Stretnutie OS Prokybernetika 7

18

* Exkurzie boli realizované aj pri superpočítači

x Týždeň vedy a Techniky

V roku 2015 bolo realizovaných spolu: 45 podujatí s 561 návštevníkmi. Z toho bolo 27 exkurzií pre školy. Z nich bolo 8 rozšírených o exkurziu k superpočítaču. V rámci Týždňa vedy a techniky navštívilo Stálu výstavu 71 záujemcov o históriu počítačov.

Lektori exkurzií:

Stála výstava: Ing. Štefan Kohút, asistent Ing. Katarína Abelovská
Superpočítač: RNDr. Gabriela Obadalová – vizualizačný systém,
Bc. Blažej Vučkovski – monitoring a technické prostriedky v počítačovej sále.

V Bratislave 30.12. 2015

Vypracoval: Ing. Štefan Kohút

Komentáre sú uzavreté.