Exkurzia k superpočítaču 9. novembra 2012 – Prvé stretnutie a založenie odbornej skupiny Prokybernetika

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45 a Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava 45

usporiadali

pre bývalých pracovníkov Ústavu technickej kybernetiky SAV v rámci týždňa vedy a techniky

Exkurziu k najnovšiemu superpočítaču na Slovensku spojenú s prehliadkou výstavy dejín výpočtovej techniky

ktorá sa konala

dňa 9. 11. 2012 od 14:00 do 17:00 hod

v priestoroch Výpočtového strediska SAV a Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v areáli SAV na Patrónke

Program:

14:00 Vo Výpočtovom stredisku SAV www.vs.sav.sk

  • Privítanie riaditeľom VS SAV
  • Informácia o projekte Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
  • Exkurzia k novému superpočítaču

15:00 V priestoroch Stálej výstavy dejín VT na Slovensku www.vystava.sav.sk

  • Film Počítače z Oravy (1980)
  • Prehliadka výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku
  • Návrh na založenie odbornej skupiny PROKYBERNETIKA
  • Občerstvenie

17:00 Záver

Organizačný garant: Ing. Štefan Kohút, VS SAV

Fotogaléria

Pozvánka na druhé stretnutie PROKYBERNETIKA dňa 17. decembra 2012
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.