Pozvánka na druhé stretnutie PROKYBERNETIKA dňa 17. decembra 2012

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45
a
Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava 45

pozývajú bývalých zamestnancov ÚTK SAV na

Exkurziu k superpočítaču AUREL
a na prehliadku
Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky

dňa 17. 12. 2012 o 14:00 hod

vo Výpočtovom stredisku SAV na Patrónke

Program:

14:00 Vo Výpočtovom stredisku SAV

  • Ukážka 3D výstupu z počítača (prednáša Ing. Imrich Lenharčík, VS SAV)
  • Ukážka monitoringu prevádzky (prednáša Bc. Blažej Vučkovski, VS SAV)
  • Prehliadka superpočítača (vedie Bc. Blažej Vučkovski, VS SAV)

15:00 V tzv. Slušovickej hale (vedľa VS SAV)

  • Premietnuitie filmu Počítače z Oravy (12 min.)
  • Prehliadka výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku
  • Informácia o odbornej skupine Prokybernetika
  • Občerstvenie

18:00 Záver

Organizačný garant:
Ing. Štefan Kohút, VS SAV

Exkurzia k superpočítaču 9. novembra 2012 – Prvé stretnutie a založenie odbornej skupiny Prokybernetika
Druhé stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 11.12.2015
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.