Druhé stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 17. 12. 2012

Dňa 17. decembra 2012 sa uskutočnilo druhé stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika pri Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Boli pozvaní všetci, podľa pôvodného adresára, ale cieľom bolo umožniť návštevu a stretnutie tým, ktorí nemohli prísť na prvý termín 9.11.2012. Bolo nás spolu 10, pričom dvaja boli len na prvej časti – prehliadka superpočítača.

Princípy suprpočítača vysvetľovali vo VS SAV Bc. Blažej Vučkovski – monitoring prevádzky superpočítača a prehliadka samotného stroja v počítačovej sále. Druhú časť – ukážky 3D grafického zobrazovania výsledkov výpočtu viedol Ing. Imrich Lenharčík.

Potom sme sa presunuli do slušovickej haly a premietli sme si film Počítače z Oravy (12 min.) a prešli expozície výstavy. Výkladom sprevádzal Štefan Kohút. Následné občerstvenie bolo podporou asi hodinovej diskusie.

Pri každej takej návšteve sa vynoria spomienky na konkrétne udalosti, pripomenú sa mená autorov prezentovaných zariadení a pomaly sa rozširujú znalosti o osobách a prostredí spojených s históriou našich počítačov. Zbieranie týchto informácií je pre Výstavu nesmierne dôležité, lebo pre ďalšie generácie by boli dnešné exponáty len neznámymi kusmi hardvéru. My sme tu ešte stále na to aby sme k nim pripojili naše príbehy, ktoré sú rovnako zaujímavé a vážené ako tie americké. Preto má význam sa stretávať sa a zhromažďovať doklady našej IT histórie, lebo skromnosť na tomto mieste nie je vhodná. Dôkazom toho boli aj diskusie na našom stretnutí.

Najbližšie stretnutie predpokladáme na jar roku 2013.

Ďakujem všetkým, ktorí prišli a podporili našu Výstavu dejín ako črtajúce sa spoločné dielo pre budúce generácie.

Osobitne ďakujem mojej sestre Eve Zigovej, ktorá prišla zo Zvolena ešte v dopoludňajších hodinách a poumývala podlahu v celom múzeu.

Štefan Kohút

Fotogaléria

Pozvánka na druhé stretnutie PROKYBERNETIKA dňa 17. decembra 2012
Tretie stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 26. 4. 2013
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.