Tretie stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 26. 4. 2013


Na pozvanie Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45, Minimúzeum výpočtovej techniky

sa uskutočnilo tretie stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika

dňa 26. 4. 2013 o 15:00 hod

v priestoroch Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Patrónke

Program:

Tri prednášky

Štefan Kohút: Stav dokumentov ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV

Martin Šperka: Vývoj integrovaných obvodov na Slovensku v minulom storočí

Miloš Ort: Páskový vodič pre výpočtovú techniku ako súčasť projektu RPP-16

Voľná diskusia na odprednášané témy.

20:00 Záver

___________________________________

Priebeh stretnutia

Stretnutia sa zúčastnilo 7 účastníkov. Prednášky sa uskutočnili podľa plánu. Boli pokusom o prípravu publikácií na tomto webe, alebo v iných médiách, kde by sa dokumentovala história informatiky na Slovensku v segmente ÚTK SAV. Konštatovla sa užitočnosť takéhoto kroku smerom k podpore 40. výročia ukončenia vývoja a začiatku výroby RPP-16, ako aj blížiaceho sa 60. výročia ÚTK SAV (2016). K požadovanému spresneniu faktografických informácií prezentovaných na prednáškach by mali slúžiť dokumenty ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV, ktoré v súčasnosti v archíve uspradúva Štefan Kohút. Usporiadenie dokumentov je podmienka ich sprístupnenia pre účely výskumu.

Organizačný garant stretnutia bol:
Ing. Štefan Kohút, VS SAV
0918/316691, stefan.kohut@savba.sk

Fotogaléria

Druhé stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 17. 12. 2012
Štvrté stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 10. 3. 2014
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.